Twitter CH

Cleerdin en Hamer @cleerdinhamer

Volg @cleerdinhamer op twitter.

10 oktober 2017

Openlijke geweldpleging na ruzie in uitgaansgelegenheid!

De Hoge Raad oordeelde op 26 september 2017 dat een cassatiezaak van onze specialisten Benno de Boer en Rick van Leusden opnieuw door het gerechtshof moet worden beoordeeld. De cassatieklacht zag op het feit dat uit de door het gerechtshof opgenomen bewijsmiddelen niet is gebleken dat het op het slachtoffer uitgeoefende geweld heeft geleid tot het bewezenverklaarde letsel. De volledige uitspraak is hier te lezen.

...
18 september 2017

Deel 2: De persrichtlijn van de Raad voor de Rechtspraak zou moeten worden herzien

Naar aanleiding van de kritiek van onder meer Paul Verweijen gaan de landelijke persrechters in ieder geval in overweging nemen om de persrichtlijn aan te passen naar aanleiding van de levensechte rechtbank’tekeningen’ Zie hier zijn bijdrage in 1 VANDAAG dat op vrijdag 15 september jl. werd uitgezonden.

...
Lees verder
18 september 2017

Deel 1: De persrichtlijn van de Raad voor de Rechtspraak zou moeten worden herzien

Een rechtbanktekening is sinds Petra Urban actief is ongeveer gelijk te stellen aan een foto (google haar naam en u ziet wat hier wordt bedoeld). Dat is wat betreft advocaat Paul Verweijen onder meer in strijd met de onschuldpresumptie (art. 6 EVRM), het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 8 EVRM) en de leidraad van de Raad voor de Journalistiek waarin uitdrukkelijk geregeld is dat de pers dient te voorkomen dat informatie of […]

...
Lees verder
11 augustus 2017

Persbericht uitspraak Hof van Justitie EU (10 augustus 2017)

Succes voor advocaten mr. Ben Polman en mr. Maike Bouwman in een procedure die zij voerden bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Het Hof van Justitie heeft, conform hun betoog, geoordeeld dat hun cliënt recht had op verdediging door een advocaat in de procedure die leidde tot het vonnis dat ten grondslag lag aan een Pools Europees Aanhoudingsbevel, en dat de overlevering op basis van dat vonnis dus moest worden geweigerd.

...
Lees verder
31 juli 2017

Strafproces? FAKE NEWS!

Het is wat Patrick van der Meij betreft nog maar de vraag of het mogelijk is in een strafproces de waarheid vast te stellen, omdat te weinig waarde wordt gehecht aan wat de verdachte heeft te vertellen en omdat het strafproces wordt gedicteerd door een cynische drang naar efficiëntie. Voor het themanummer van het juridisch tijdschrift Strafblad over “Valkuilen, Denkfouten & Vooringenomenheid” schreef hij een column over Trump, FAKE NEWS!, gaslighting en het wegdrijven van […]

...
Lees verder