Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Commuun

In de handhaving van het bijzonder strafrecht (ook wel financieel-economisch strafrecht genoemd) wordt door het Openbaar Ministerie, de politie en de bijzondere opsporingsdiensten als de FIOD, de ILT-IOD, de NVWA en de Inspectie SWZ, vaak teruggegrepen op strafbaarstellingen als valsheid in geschrifte (art. 225 e.v. Sr), oplichting (art. 326 Sr) en witwassen (art. 420bis e.v. Sr).

Financieel economisch strafrecht - Commuun | Cleerdin & Hamer Advocaten