Naast de behandeling van commune strafzaken (gewelds, -vermogens –en opiumdelicten), richt mr. Van Putten zich ook op de behartiging van belangen van minderjarigen, zowel in het jeugdstrafrecht als in het civiele (jeugd)recht. Ook staat hij ouders bij die te maken krijgen met een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van hun minderjarige.

In de jaren dat mr. Van Putten advocaat is, heeft hij ruime ervaring opgedaan in het personen –en familierecht. Sinds zijn indiensttreding bij Cleerdin & Hamer maakt hij dan ook deel uit van onze sectie Personen –en familierecht en legt zich met name toe op zaken met betrekking tot kinderalimentatie en omgangs –en gezagskwesties. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het Psychiatrisch Patiëntenrecht (BOPZ).

Mr. Van Putten heeft eveneens affiniteit met juridische bijstand op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht (bijstandsuitkeringen, WAO, WIA, ZW, WW). Mocht u problemen hebben met uw uitkering van de gemeente of UWV, kan hij u dus met raad en daad bijstaan. Naast gedegen juridische kennis, beschikt mr. Van Putten over een zorgvuldige, duidelijke en klantgerichte aanpak, opdat hij de best mogelijke resultaten voor zijn cliënten behaalt.

Expertise:

  • Strafrecht, waaronder ook jeugd(straf)recht;
  • Familierecht;
  • Sociaal Zekerheidsrecht;
  • BOPZ (psychiatrisch patiëntenrecht)

Opleidingen:

  • Vrije Universiteit van Amsterdam;
  • Opleiding specialisatie jeugdrecht voor advocaten (Willem Pompe Instituut)

Lidmaatschappen:

  • Lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)