Paul van Putten | Cleerdin & Hamer

“Cliënten willen in heldere en duidelijke taal horen van hun advocaat hoe zij ervoor staan. Cliënten willen gerustgesteld worden. In mijn ogen doe je dit met een gericht advies. Proberen te levelen met je cliënt, jong of oud, zodat je weet wat er speelt en op basis daarvan met een gericht en helder advies kan komen. Zo zie ik als advocaat de basis voor een bestendige vertrouwensrelatie.”

Cliënten en collega’s omschrijven Paul als sociaal en toegewijd. Naast aanzienlijke juridische kennis, beschikt Paul over een zorgvuldige, duidelijke en klantgerichte aanpak, opdat hij de best mogelijke resultaten voor zijn cliënten behaalt.

Naast de behandeling van commune strafzaken (gewelds- en zedenzaken, vermogens- en opiumdelicten), richt Paul zich ook op de behartiging van belangen van minderjarigen, zowel in het jeugdstrafrecht als in het civiele (jeugd)recht. Ook staat hij ouders bij die te maken krijgen met een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van hun minderjarige. Aan d