Blog

26 september 2018

Uit elkaar. Wat nu?

Als je besluit te gaan scheiden is dat altijd een vervelende periode. Behalve de emotionele impact van een scheiding, moet er ook heel veel geregeld worden en een scheidingsprocedure doorlopen worden. Wat zijn daarbij de verschillende opties en wat kost zoiets nou? Hoewel het als je gaat trouwen nooit de intentie is, is het wel realiteit dat een derde van alle huwelijken strand. Zo’n 34.000 per jaar. En juist op het moment dat de emoties meestal hoog [...]...
19 september 2018

Eenzijdig ongeval met letselschade

Stelt u zich voor. Na een nachtelijk feest, rijden drie vrienden in een auto huiswaarts. Eén van hen is de BOB. Maar helaas is alc0holvrij rijden nog geen garantie voor een veilige thuiskomst. Enkele kilometers voordat zij de woonplaats bereiken raakt de auto door onbekende oorzaak van de weg. De auto belandt tegen een boom. Gevolg; de auto is zwaar beschadigd en de 3 inzittenden hebben ernstig letsel. Hoe dan verder? In Nederland geldt een [...]...
Lees verder ››
17 september 2018

Privé online activiteiten tijdens werk

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over het altijd maar bereikbaar moeten zijn van werknemers. Sommige organisaties zoals BMW en Volkswagen in Duitsland hebben daarom werknemers het “recht van onbereikbaar mogen zijn” toegekend. Maar het feit dat werk en privé steeds meer in elkaar overvloeien heeft ook voordelen voor de werknemer. Immers, de andere kant van de medaille is dat het privéleven ook steeds meer de werksfeer binnendringt. Werknemers zijn middels hun [...]...
Lees verder ››
12 september 2018

‘t Gaat om ‘t koekje, niet om ‘t trommeltje’

Uit de overzichtsarresten van de Hoge Raad die sinds ongeveer 2012 het licht hebben gezien, volgt dat de strafrechtadvocaat die succesvol verweer wil voeren zijn aandacht heeft te richten op het materiële strafrecht. Waar de strafvorderlijke overzichtsarresten vooral lijken te zijn bedoeld om te ontmoedigen (waarom zou de feitenrechter nog onrechtmatig overheidsoptreden sanctioneren?), heeft een aantal materieelrechtelijke overzichtsarresten soms zelfs met de nodige verbazing een breuk bewerkstelligd met de rechtspraak tot dan toe. Nu de [...]...
Lees verder ››
12 september 2018

Aansprakelijkheid van ouders voor kinderen

Het ouderschap brengt veel plichten en verantwoordelijkheden met zich mee. Ouders dienen uiteraard goed voor hun kroost te zorgen. Bij de opvoeding hoort ook dat zij hun kind zoveel mogelijk beletten anderen (letsel)schade toe te brengen. Jonge kinderen ontdekken de wereld op hun eigen manier, het maken van fouten is daarbij onoverkomelijk. Verantwoordelijk voor de schade van kinderen De wetgever heeft in artikel 6:169 BW bepaald dat ouders, althans degene die het ouderlijk gezag uitoefenen [...]...
Lees verder ››
24 juli 2018

Fietskoerier van Deliveroo, zzp’er of toch werknemer?

Zzp’er of toch werknemer? Volgens de Rechtbank Amsterdam is de 20-jarige fietskoerier van Deliveroo, die het bedrijf voor de rechter daagde, geen werknemer, maar een zelfstandig ondernemer. De overeenkomst die de fietskoerier met Deliveroo heeft gesloten, is volgens de rechter een overeenkomst van opdracht. Ook uit de wijze van werken blijkt niet dat er sprake was van loondienst. Wat ging er aan vooraf? Met ingang van 1 november 2017 besloot Deliveroo dat de bestaande arbeidsovereenkomsten [...]...
Lees verder ››
20 juli 2018

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is van toepassing indien de arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dit geldt ook voor langdurig zieke werknemers. Voor vele werkgevers vormt dit een doorn in het oog. Zij hebben de werknemer eerst twee jaar zijn of haar loon moeten doorbetalen. En moeten daarna ook nog [...]...
Lees verder ››
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies