Golf element blauw | Cleerdin & Hamer

Migratierecht &
bestuursrecht

Migratierecht

Bestuursrecht

Sociale zekerheids
recht

Migratierecht, bestuursrecht & sociale zekerheidsrecht

Migratierecht

De regels van het Nederlandse migratierecht, ofwel vreemdelingenrecht, bepalen simpel gezegd wie in Nederland mag verblijven. Deze regels zijn vaak erg strikt. In veel gevallen worden barrières opgeworpen voor legaal verblijf in Nederland, die moeilijk te overbruggen zijn. Het is echter niet uitgesloten dat er toch andere mogelijkheden zijn, om alsnog het gewenste resultaat te bereiken. Naast de Nederlandse Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit zijn er namelijk ook internationale en Europese regels die rechtstreekse werking hebben in Nederland. Hieraan is de IND gebonden, bijvoorbeeld aan de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Als de Vreemdelingenwet of het beleid van de IND hier niet mee in overeenstemming is, dan gaat de