Lisa Meles | Cleerdin & Hamer

“Haar mensgerichte aanpak, onuitputtelijke energie en vermogen om complexe materie in begrijpelijke taal uit te leggen, maken haar een prettige en betrouwbare belangenbehartiger voor cliënten.”

Lisa Meles is sinds 2014 advocaat en sloot zich in 2020 aan bij Cleerdin & Hamer. Zij werkt vanuit de vestiging in Almere, maar is ook vaak in Amsterdam te vinden.

Lisa Meles behandelt voornamelijk commune strafzaken. Zo verdedigt ze onder andere cliënten die worden beschuldigd van diefstal, geweldsmisdrijven als mishandeling, openlijke geweldpleging, moord of doodslag, maar ook druggerelateerde feiten, verkeersovertredingen of zedendelicten. Dit geldt zowel voor volwassenen, als minderjarigen.

Daarnaast behandelt zij strafrecht gerelateerde bestuursrechtelijke zaken. Dit kunnen kwesties zijn zoals procedures rond de weigering van een VOG-aanvraag, overtredingen van de Wet Personenvervoer 2000 of een woningsluiting op grond van de Opiumwet.

Verder heeft Lisa inmiddels een ruime kennis opgedaan van zaken omtrent de registratie van persoonsgegevens in registers (bijvoorbeeld het Extern Verwijzingsregister en het Incidentenregister) van financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars, en voert zij geregeld procedures bij de civiele rechtbank, dan wel bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) om deze registraties aan te vechten.

Haar mensgerichte aanpak, onuitputtelijke energie en vermogen om complexe materie in begrijpelijke taal uit te leggen, maken haar een prettige en betrouwbare belangenbehartiger voor cliënten. Ze gaat doelgericht te werk en vindt het daarbij van belang de kansen en risico’s eerlijk uiteen te zetten.