Elke cliënt verdient de allerbeste rechtsbijstand. Elke zaak verdient de allerbeste verdediging.

Om die reden werken bij Cleerdin & Hamer alleen specialisten. Op onze drie vestigingen (Amsterdam – Almere – Rotterdam) werken meer dan 40 advocaten binnen hun eigen juridische expertise aan de meest uiteenlopende zaken op de vele rechtsgebieden. Wij verlenen rechtsbijstand onder meer op het terrein van het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht, het ondernemingsrecht, het vastgoedrecht, het personen- en familierecht, het letselschaderecht, het vreemdelingenrecht en uiteraard het strafrecht (met daarbinnen tal van specialisaties zoals commuun strafrecht, financieël-economisch strafrecht, jeugdstrafrecht, verkeersstrafrecht, militair strafrecht, internationaal strafrecht). Elke advocaat is gefocust op zijn specifieke vakgebied, maar met alle verschillende expertises in huis kunnen wij u binnen kantoor met al uw juridische problemen helpen.

Het kantoor

In 1978 zijn we in Amsterdam begonnen als Advokaten Kollektief De Pijp, aanvankelijk gevestigd in een oud winkelpand in de Van Ostadestraat om een jaar later te verhuizen naar de Rustenburgerstraat. In juli 1987 werd het Kollektief omgevormd tot Advocatenkantoor De Pijp en volgde een verhuizing naar het Van der Helstplein. Sindsdien is het kantoor gevestigd in een serie voormalige huizen en winkels. In maart 1991 kreeg het kantoor de naam die het tot op de dag van vandaag nog altijd draagt: Cleerdin & Hamer Advocaten. In de jaren die volgden zijn nieuwe vestigingen geopend in Almere (2006) en in Rotterdam (2015). De vestiging in Alkmaar opende in 2003 en is in 2021 gesloten. Zie voor een beknopte kantoorgeschiedenis het boek: Cleerdin & Hamer 1978-2018

Cleerdin & Hamer Advocaten | Cleerdin & Hamer advocaten
Cleerdin & Hamer Advocaten | Cleerdin & Hamer advocaten

Specialisten

Wij zijn specialisten. Ons uitgangspunt is dat een cliënt de best mogelijke juridische bijstand van ons mag verwachten. Dat kan alleen als een advocaat gefocust is op zijn specifieke vakgebied. Daarin steken we veel tijd en moeite. Niet alleen door de permanente opleiding van onze advocaten (door middel van het volgen én het geven van cursussen aan universiteiten en aan het eigen Gerard Hamer Instituut en het veelvuldig houden van jurisprudentiebesprekingen), maar ook door de vele wetenschappelijke publicaties van onze advocaten, door deelname van onze advocaten aan redacties van juridische tijdschriften en door lidmaatschappen van juridische verenigingen en organisaties.

Onze advocaten hebben een uitstekende staat van dienst. We zijn inhoudelijk altijd helemaal bij. We schrikken niet terug voor lastige kwesties. We houden een goed oog voor de cliënt.

De cliënt

De relatie advocaat – cliënt is bij ons één op één. Uw zaak wordt dus behartigd door uw eigen advocaat. Niet door een u onbekende advocaat. Door de omvang van ons kantoor kan de advocaat overigens wel gemakkelijk overleggen met collega’s. In grotere zaken kan het zo zijn dat er – in overleg met u – meerdere advocaten aan uw zaak werken. Maar uw eigen advocaat heeft daarbij de regie en is voor u het aanspreekpunt. In die directe samenwerking tussen u en uw advocaat verschillen wij van sommige grotere kantoren.

Tarieven

We hanteren scherpe tarieven. Hoe hoog het tarief precies is, hangt af van het soort zaak. Maar ook van uw advocaat en van u. Wij werken op basis van een uurtarief, maar ook een prijsafspraak kan tot de mogelijkheden behoren. Belt u ons gerust voor meer informatie. Over de kosten zijn wij altijd transparant. Er worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Terwijl de advocaat voor u aan het werk is krijgt u steeds inzage in wat er precies voor u wordt gedaan. Dus geen verrassingen achteraf.

Onze advocaten werken ook vaak op basis van een toevoeging (ook wel gefinancierde rechtsbijstand of pro deo genoemd). Een dergelijke toevoeging wordt verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand. Of u in aanmerking komt voor een toevoeging is afhankelijk van de hoogte van uw jaarinkomen en uw persoonlijke situatie, met als uitgangspunt (het peiljaar) het jaar dat twee jaren voorafgaat aan de datum van de aanvraag. Vraagt u op 1 januari 2019 een toevoeging aan, dan geldt als peiljaar 2017. Zie voor meer informatie hieromtrent de website van de Raad voor Rechtsbijstand.