Gerard Hamer Instituut

Binnen Cleerdin & Hamer Advocaten is kennis en inhoudelijke kwaliteit altijd een prioriteit geweest. Al sinds 2003 organiseren wij PO cursussen voor met name de advocatuur. In maart 2012 is daartoe een aparte stichting opgericht: het Gerard Hamer Instituut. De naam verwijst naar de op 29 december 2008 overleden en jarenlang toonaangevende partner en medeoprichter van Cleerdin & Hamer Advocaten.

Op 27 november 2012 heeft de Orde het Gerard Hamer Instituut officieel als opleidingsinstelling erkend. Bij ons behaalde punten tellen dan ook gegarandeerd mee voor de Permanente Opleiding.

Het Gerard Hamer Instituut biedt een diversiteit aan cursussen voor praktijkjuristen (PO cursussen advocatuur, cursussen voor de zittende en staande magistratuur) en de met de juridische praktijk verbonden beroepsgroep (tolken, hulpverlening, reclassering). Het Instituut richt zich op het onderhouden van professionele kennis en kunde (actualiteiten cursussen) en werkt praktijkgericht met docenten uit het werkveld. Docenten werkzaam bij rechtbanken, hoven, de Hoge Raad, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), het openbaar ministerie, de advocatuur, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en in de wetenschap hebben goed gewaardeerde cursussen gegeven.

Voor meer informatie over het cursusaanbod en aanmelding voor deelname aan onze advocaten cursussen van het Gerard Hamer Instituut kunt u contact opnemen via ghi@cleerdin-hamer.nl.