Patrick van der Meij | Cleerdin & Hamer Advocaten

“De combinatie van een betrokken en actieve proceshouding met zeer grondig dossieronderzoek stelt mij in staat de belangen van mijn cliënten optimaal te bedienen.”

Advocaat/Partner

Patrick van der Meij

Door mijn ruime en waardevolle ervaring als strafrechtwetenschapper en -docent aan de Universiteit Leiden en als strafrechter in de Rechtbank Noord-Holland heb ik altijd beseft hoe belangrijk een goede en gedegen verdediging is. Dit geldt uiteraard in de eerste plaats voor mensen die in aanraking komen met justitiële autoriteiten, maar ook voor een rechtvaardige werking van het systeem als zodanig zijn actieve en gedreven advocaten hoognodig. Sinds ik strafrechtadvocaat ben bij Cleerdin & Hamer weet ik pas echt hoe essentieel en onmisbaar mijn rol als advocaat is voor de cliënten die ik bijsta. In de afgelopen tien jaar heb ik in talloze zaken honderden mensen en bedrijven bijgestaan die al dan niet ten onrechte zijn beschuldigd van strafbare feiten, die te hardvochtig zijn bejegend of slachtoffer zijn geworden van de juridische bureaucratie, en die te gemakkelijk in het hoekje van de beroepscrimineel zijn gezet waarbij het onderscheid tussen daad en dader maar al te snel wordt verwaarloosd.

De combinatie van een betrokken en actieve proceshouding met zeer grondig dossieronderzoek stelt mij in staat de belangen van mijn cliënten optimaal te dienen. Mijn uitstekende kennis van het strafrecht en mijn ervaring in de praktijk worden volledig aangewend in het belang van de verdediging. Mijn wetenschappelijke achtergrond en ervaring in de rechtspraak stelt me bovendien in staat op meer beschouwende wijze naar een strafzaak te kijken, met innovatieve strategieën tot gevolg. Mede door de ontwikkeling van mijn praktijk mag ik mij specialist noemen op tal van strafrechtelijke rechtsgebieden zoals het financieel-economisch strafrecht en het bijzonder strafrecht (Opiumwet, Wet Wapens en Munitie) en de bijstand van rechtspersonen, alsmede ten aanzien van een aantal specifieke complexe delicten zoals witwassen, omkoping, criminele organisaties en mensenhandel.

Naast strafrechtadvocaat ben ik sinds een aantal jaren partner bij ons kantoor. Samen met mijn mede partners stellen we alles in het werk om een zo sterk mogelijk team neer te zetten dat onze cliënten in al hun juridische kwesties kan bijstaan. De samenwerking met en begeleiding van onze ambitieuze en volhardende advocaten geeft veel voldoening. Ik ben nog altijd verbonden als gastonderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden. Er staan diverse boeken en artikelen in wetenschappelijke tijdschriften op mijn naam en ik streef er nog altijd naar een aantal keer per jaar te publiceren. Vanwege mijn werk op de universiteit heb ik zeer veel ervaring in onderwijs en ook dat wil ik graag bijhouden. Ik geef vaak cursussen en lezingen, zowel voor het Gerard Hamer Instituut als voor diverse universiteiten en opleidingsinstanties.