Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Militair recht

Graag stellen wij u voor aan onze vernieuwde sectie militair recht van Cleerdin & Hamer advocaten, bestaande uit advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het militaire straf- en tuchtrecht, letsel- en aansprakelijkheidsrecht voor militairen en het militaire ambtenarenrecht. Binnen deze sectie kunt u terecht voor alle juridische problemen waar u als militair (zowel beroepsmilitair als reservist, actief dienend of veteraan) of als burgermedewerker van Defensie tegenaan loopt. Mocht u als militair juridische bijstand of advies nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Voor alle krijgsmachtonderdelen, zoals landmacht, luchtmacht, Koninklijke Marechaussee (KMar) en marine, geldt het militair recht. Onderzoek naar strafbare feiten wordt gedaan door de KMar. De KMar is belast is met de politietaken binnen defensie. Een strafrechtelijke misdraging door een Nederlandse militair wordt door de militaire kantonrechter, militaire politierechter of een meervoudige militaire kamer van de rechtbank in Arnhem behandeld. De militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem behandelt het hoger beroep in militaire zaken. De verdachte militair moet op het moment van het strafbaar feit militair zijn. Cleerdin & Hamer advocaten is gespecialiseerd in militair strafrecht. Indien u een dagvaarding hebt ontvangen om voor een militaire rechter te verschijnen dan kunnen wij u bijstaan in uw verweer. In militaire zaken is ook de Officier van Justitie een specialist. Voor de juiste verdediging heeft de verdachte militair een advocaat nodig die gespecialiseerd is in militair strafrecht.

De militair is een kwetsbare verdachte

De positie van een militaire verdachte is bijzonder en kwetsbaar. Een militair, ten opzichte van een gewone burger, loopt een groter risico om met het strafrecht geconfronteerd te worden. Voor militairen geldt immers naast het Wetboek van Strafrecht ook nog het Wetboek van Militair Strafrecht en daarnaast het Militair Tuchtrecht. Voor een militair is het belangrijk om een strafproces te voorkomen. Of in ieder geval de gevolgen ervan te beperken. De militair heeft immers een veiligheidsverklaring nodig om de militaire “vertrouwensfunctie” te kunnen vervullen.