Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Militair Recht

Nabestaanden

Defensie heeft niet alleen een zorgplicht jegens haar werknemers, maar ook tegenover diens dierbaren. In de situatie waarin een militair overlijdt tijdens/door uitoefening van zijn diensttaak, kan de nabestaande aanspraak maken op een schadevergoeding.

Daartoe zijn verschillende wegen te bewandelen, u kunt denken aan:

  • Een eenmalige uitkering van 2 maanden invaliditeitspensioen;
  • Garantiepensioen;
  • Schadevergoeding ogv de Regeling Volledige Schadevergoeding;
  • Partner- en wezenpensioen;

Het verlies van een dierbaar familielid is vaak niet alleen emotioneel ingrijpend maar heeft ook forse financiële consequenties voor degene die achterblijven. Partners staan er plotseling alleen voor, ook financieel. Als er kinderen in het spel zijn, loopt de schade vaak nog forser op. Het vaststellen en berekenen van de overlijdensschade, is zeer complex. Gespecialiseerde rechtsbijstand is daarbij onontbeerlijk.

De advocaten van Cleerdin en Hamer stonden al vele nabestaanden van gevallen militairen bij. Daarbij werd door hen niet alleen volledige materiële schadevergoeding gerealiseerd, doch werd ook vergoeding van zogenaamde affectieschade bereikt.

Zie bijvoorbeeld: volkskrant.nl

De kosten van rechtsbijstand komen in vrijwel alle gevallen ook voor rekening van Defensie, zodat wij u meestal kosteloos kunnen bijstaan.