Joelle Versluis | Cleerdin & Hamer Advocaten

“Joëlle werkt gestructureerd en doelgericht en is in haar communicatie to the point. Uw belangen en doelstellingen worden daarbij vooropgesteld.”

Joëlle Versluis heeft gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2016 heeft zij de gecombineerde Master met de afstudeerrichtingen Privaatrecht en Arbeidsrecht succesvol afgerond. Gedurende haar gehele studententijd is Joëlle werkzaam geweest bij Cleerdin & Hamer Advocaten, waaronder langere tijd in de hoedanigheid van juridisch medewerkster. In die hoedanigheid heeft zij gedurende haar studententijd de nodige juridische praktijkervaring opgedaan.

Na het voltooien van haar studie is Joëlle eerst werkzaam geweest als jurist bij FNV Veiligheid en heeft zij politieambtenaren en militairen in het ambtenarenrecht bijgestaan in allerlei werkgerelateerde zaken, waaronder het verlenen van rechtsbijstand in bezwaarprocedures. Daarna is Joëlle een aantal jaren werkzaam geweest bij wetenschappelijke organisatie en heeft zij binnen deze organisatie als interne jurist geadviseerd en geprocedeerd in kwesties rondom het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht. Zij richtte zich daarbij voornamelijk op zaken rondom ontslag, ziekte, re-integratie en (klachten)procedures rondom ongewenste omgangsvormen. Daarnaast was zij ook werkzaam als Functionaris Gegevensbescherming. Op grond van haar eerdere werkervaring heeft Joëlle inzicht verkregen in bestuursrechtelijke besluitvorming.

In 2021 heeft Joëlle Versluis de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) aan de Erasmus Academie met goed gevolg afgerond.

Vanaf 2022 is Joëlle als advocaat verbonden aan Cleerdin & Hamer Advocaten. Joëlle legt zich toe op de civiele rechtspraktijk. In haar dagelijkse praktijk richt zij zich op het adviseren en in gerechtelijke procedures bijstaan van zowel particulieren als bedrijven. Dit hoofdzakelijk op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en het vastgoedrecht, waaronder het huurrecht.

Joëlle werkt gestructureerd en doelgericht en is in haar communicatie to the point. Uw belangen en doelstellingen worden daarbij vooropgesteld.