Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Civiel recht

Arbeidsrecht Cleerdin & Hamer Advocaten

Bij Cleerdin & Hamer Advocaten hebben onze arbeidsrechtadvocaten jarenlange ervaring in het adviseren van zowel werkgevers als werknemers over diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken. Wij staan klaar om u te adviseren en te vertegenwoordigen bij alle aspecten van het arbeidsrecht, met een focus op het bieden van persoonlijke en praktische oplossingen.

Onze Expertise

Onze ervaren en gespecialiseerde advocaten zijn volledig op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsrecht. Wij adviseren en procederen over uiteenlopende onderwerpen, waaronder:

 • Arbeidsovereenkomsten: Het opstellen, beoordelen en onderhandelen van (voorwaarden in) arbeidsovereenkomsten voor zowel werkgevers als werknemers.
 • Arbeidsvoorwaarden: Advies over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden
 • Ambtenarenrecht: Aanstellingen, rechtspositieregelingen, disciplinaire maatregelen en ontslag.
 • Aanzegplicht verlenging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
 • Concurrentie- en relatiebedingen: Advies over de geldigheid en handhaving van concurrentie- en relatiebedingen.
 • Loonvorderingen: Bijstand bij geschillen over loonbetalingen en vorderingen.
 • Nevenwerkzaamheden: Advies over de geldigheid van een nevenwerkzaamhedenbeding en mogelijke objectieve redenen.
 • Ontslag: Bijstand bij ontslagprocedures en het beoordelen van de rechtmatigheid van ontslag.
 • Ontslagvergoedingen: De transitievergoeding, de billijke vergoeding en (gefixeerde) schadevergoedingen.
 • Proeftijd: De geldigheid van een proeftijdbeding in verschillende soorten overeenkomsten.
 • Reorganisaties: Begeleiding en advies bij reorganisaties en collectief ontslag.
 • Statutair bestuurder en het arbeidsrecht: Advies over de bijzondere positie van de statutair bestuurder in het arbeidsrecht
 • Strafbare feiten, detentie en de arbeidsovereenkomst: (verdenkingen van) strafbare feiten en de gevolgen hiervan voor de arbeidsovereenkomst.
 • Ziekte en re-integratie: Advies en begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en het proces van re-integratie alsook eventuele loonsancties bij het niet opvolgen van de re-integratieverplichtingen.