Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Arbeidsrecht

Aanzegplicht verlenging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, dan is de werkgever gehouden u minimaal een maand van tevoren te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wenst te verlengen of niet, en zo ja, onder welke voorwaarden. Als de werkgever dit niet doet dan is hij een aanzegvergoeding verschuldigd die overeenkomt met het salaris over een maand. De aanzegplicht geldt niet bij arbeidsovereenkomsten korter dan zes maanden.

Als de werkgever zijn schriftelijke aanzegplicht wel, maar niet tijdig nakomt, dan is hij een aanzegvergoeding verschuldigd naar rato van de periode dat de werkgever te laat is met het aanzeggen.

Dat de werkgever zijn aanzegverplichting niet nakomt betekent dus niet dat uw arbeidsovereenkomst verlengd is, maar wel dat u aanspraak maakt op een vergoeding. De wet kent een korte vervaltermijn om dit in rechte te vorderen dus win tijdig advies in bij een van onze arbeidsrecht advocaten.

Tarieven arbeidsrecht advies

Vergeleken bij andere gespecialiseerde advocaten zijn onze tarieven niet hoog. Voor ons is dat mogelijk juist doordat we gespecialiseerd zijn. We houden onze kosten laag. Wij investeren liever in kennis en advocaten dan in marmeren trappen en kroonluchters.

Advocatenkantoor arbeidsrecht

Onze advocaten staan bedrijven, particulieren en organisaties bij. Cleerdin & Hamer Advocaten is hét advocatenkantoor arbeidsrechtspraak dat uw belangen optimaal behartigt bij een arbeidsconflict. Dat garanderen wij u!

Voorhuwelijkse/premarital mediation - Sociaal zekerheidsrecht - Aanzegplicht verlenging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd | Cleerdin & Hamer
Contact opnemen

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.