Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Arbeidsrecht

Proeftijd

Werkgevers en werknemers kunnen een proeftijd afspreken met elkaar. De proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

Geen proeftijd:

Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter, mag er geén proeftijd worden afgesproken. Een proeftijdbeding is dan niet geldig.

De proeftijd mag maximaal één maand duren bij:

  • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van meer dan zes maanden maar korter dan twee jaar;
  • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder einddatum.

In de cao kan zijn opgenomen dat er andere regels gelden voor de proeftijd in tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

De proeftijd mag maximaal twee maanden duren bij:

  • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer.

Proeftijd opvolgend contract

Als de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt opgevolgd door een tweede arbeidsovereenkomst, dan mag in principe geen nieuwe proeftijd worden afgesproken in de nieuwe arbeidsovereenkomst. Dit mag alleen als de werknemer een andere functie gaat vervullen en deze functie duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden vergt.

Opzeggen in de proeftijd

Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. Als de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd opzegt, moet degene die opzegt op verzoek van de ander schriftelijk bevestigen wat daarvoor de reden is.

De opzegverboden uit 7:670 en 7:670a BW zijn niet van toepassing tijdens de proeftijd. De discriminatieverboden echter wel. Er mag ook tijdens de proeftijd niet worden opgezegd op grond van arbeidsduur, geslacht, chronische ziekte of ras.

Heeft u vragen over de proeftijd? Neem dan contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten.

Mediation bij einde samenleving - proeftijd | Cleerdin & Hamer Advocaten