Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomstenrecht bepaalde en onbepaalde tijd

Er zijn arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Wij leggen u graag meer uit over arbeidsovereenkomstenrecht.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is sprake als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst al vast staat wanneer deze zal eindigen. Dit kan een concrete einddatum betreffen. Maar ook een bepaalde gebeurtenis. Zoals de werkhervatting van een zieke werknemer die tijdelijk is vervangen.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in beginsel van rechtswege en wel op het moment dat de duur waarvoor zij is aangegaan, is verstreken.

Voortzetten arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Na het verstrijken van de overeengekomen duur kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden voortgezet. Een dergelijke voortzetting kan uitdrukkelijk worden overeengekomen. Maar een stilzwijgende voortzetting is ook mogelijk.

Wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend voortgezet? Dan wordt deze in beginsel voortgezet voor dezelfde duur als oorspronkelijk werd overeengekomen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

In alle gevallen dient een werkgever ten minste een maand voorafgaand aan de einddatum schriftelijk mee te delen of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. Laat hij dit na, dan verbeurt hij een boete.

Donorovereenkomst - Dagvaarding ontvangen - Arbeidsovereenkomstenrecht - Dagvaarding | Cleerdin & Hamer Advocaten