Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Civiel recht

Huurrecht

Het huurrecht is een dynamisch rechtsgebied, voortdurend in ontwikkeling door rechtspraak en wetswijzigingen. Bij Cleerdin & Hamer Advocaten volgen wij deze ontwikkelingen op de voet, wat essentieel is voor een goede behartiging van uw belangen, ongeacht of het om huurrecht voor woningen of bedrijfsruimten gaat.

Huurrecht woonruimte

Het huurrecht met betrekking tot woonruimte is een rechtsgebied waarbij bepaalde wettelijke regels dwingend van toepassing zijn. Dit betekent dat van deze regels niet kan worden afgeweken door partijen. Deze dwingendrechtelijke bepalingen zijn bedoeld om de rechten van huurders te beschermen en ze gelden ook wanneer ze niet uitdrukkelijk in de huurovereenkomst zijn opgenomen.

De reden achter dwingend recht bij huurrecht voor woningen is dat huurders vaak een kwetsbaardere positie innemen dan verhuurders. Zonder deze beschermende maatregelen kunnen zij worden benadeeld. Door de bepaalde regels als dwingend recht vast te stellen, worden huurders beschermd tegen eenzijdige opgelegde voorwaarden of onredelijke bepalingen die anders wel in een huurovereenkomst kunnen worden opgenomen.

Huurrecht bedrijfsruimte

Bij bedrijfsruimten maken we onderscheid tussen twee verschillende soorten bedrijfsruimten, de zogenoemde artikel 290-bedrijfsruimten en de artikel 230a-bedrijfsruimten.

Artikel 290-bedrijfsruimten zijn bedrijfsruimten in de zin van winkels, horecabedrijven, of ambachtsbedrijven, die zich bevinden in een voor het publiek toegankelijk gebouw of gedeelte daarvan.

Artikel 230a-bedrijfsruimten omvatten overige bedrijfsruimten, zoals kantoorruimten. Bij deze vorm van bedrijfsruimte hebben huurders minder bescherming dan bij 290-bedrijfsruimten, en partijen hebben meer vrijheid om zelf de huurvoorwaarden te bepalen.