Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Huurrecht

Onderhuur

Het is een huurder vaak niet toegestaan om het gehuurde geheel of gedeeltelijk in onderhuur te geven of in gebruik te geven aan een derde. De verhuurder moet hiervoor toestemming geven. Dit onderhuurverbod is in de meeste huurovereenkomsten alsook in de toepasselijke algemene bepalingen opgenomen. Een onderhuurder van een bedrijfspand kan door de verhuurder worden uitgezet wanneer de huurovereenkomst met de hoofdhuurder wordt beëindigd. Voor een huurwoning gelden andere regels. Ook als de verhuurder de overeenkomst opzegt, geniet een onderhuurder in bepaalde gevallen  bescherming. Zeker wanneer de woning diens hoofdverblijf is. En wat dan?

Onderhuur | Cleerdin & Hamer Advocaten