Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Huurrecht

Puntensysteem en toetsing door de Huurcommissie

Wat is het puntensysteem?

Het puntensysteem, ook wel bekend als het woningwaarderingsstelsel (WWS) in Nederland, is een methode die wordt gebruikt om de maximale huurprijs van een huurwoning te berekenen op basis van verschillende objectieve criteria. Deze criteria omvatten onder andere de oppervlakte van de woning, de voorzieningen, de staat van onderhoud, de buurt en de energiezuinigheid van de woning. Elke factor krijgt een bepaald aantal punten en de totale score bepaalt de maximaal toegestane huurprijs.

Er zijn drie verschillende puntensystemen: voor zelfstandige woonruimten, voor onzelfstandige woonruimten (kamers) en voor woonwagens & standplaatsen. Het puntensysteem is met name van belang voor sociale huurwoningen nu voor dergelijke woningen een maximaal toegestane huurprijs geldt. Dit is niet het geval bij een huurwoning in de vrije sector; de verhuurder mag hierbij in principe zelf de huurprijs bepalen. Wel kan de huurder van een huurwoning in de vrije sector de huurprijs door de Huurcommissie laten controleren. De Huurcommissie bepaalt hierbij – aan de hand van het puntensysteem – of de verhuurder een geliberaliseerde huurprijs mag vragen voor de woning.

Indien de Huurcommissie tot een lagere maximale huurprijs komt dan de huurliberalisatiegrens, dan verlaagt de Huurcommissie de huurprijs en wordt de woning een sociale huurwoning. Ook bij huurwoningen in de vrije sector is het puntensysteem dus wel degelijk van belang.

Overige procedures Puntensysteem en toetsing door de Huurcommissie | Cleerdin & Hamer Advocaten