Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Huurrecht

Huisvestingsvergunning

In sommige gemeenten is een huisvestingsvergunning vereist voor woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een sociale huurwoning. Sociale huurwoningen hebben een maximale huur bij nieuwe verhuringen en zijn bestemd voor mensen met een lager inkomen. Teneinde te controleren of een woningzoekende in aanmerking komt voor een sociale huurwoningen, maken sommige gemeenten gebruik van een huisvestingsvergunning zodat gewaarborgd kan worden dat de sociale huurwoningen terechtkomen bij de juiste huurders.

Redenen voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning

Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning, moet een nieuwe huurder kunnen aantonen dat hij of zij over een laag inkomen beschikt. De vergunning wordt doorgaans enkel verleend aan deze specifieke doelgroep. Personen die een huisvestingsvergunning nodig kunnen hebben zijn onder meer medehuurders die de huurovereenkomst willen overnemen, onderhuurders die de huurovereenkomst tussen de hoofdhuurder en de verhuurder willen voortzetten of in het geval een ‘samenwoner’ de huur wenst voort te zetten na het overlijden van de huurder.

Gemeenten die een huisvestingsvergunning vereisen

In de meeste grote gemeenten in de Randstad is een huisvestingsvergunning nodig om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem en Utrecht vallen hieronder. Er zijn echter veel meer gemeenten die een huisvestingsvergunningssysteem hanteren. Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland hanteert een huisvestingsvergunningssysteem. U kunt bij de gemeente waar u een sociale huurwoning zoekt navragen of een huisvestingsvergunning vereist is.

Huisvestigingsvergunning | Cleerdin & Hamer Advocaten