Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Huurrecht

Servicekosten

Naast huur brengt een verhuurder in sommige gevallen andere kosten die verband houden met het gehuurde bij een huurder in rekening. Deze kosten worden servicekosten genoemd. Kosten voor het verbruik van nutsvoorzieningen kunnen onder andere in de servicekosten zijn opgenomen.

Verdeelsleutel servicekosten

Als er sprake is van individuele meters mag de verhuurder slechts de gemaakte kosten in rekening brengen. Als er geen individuele meters zijn, zullen de gemaakte totale kosten volgens een afgesproken verdeelsleutel in rekening worden gebracht bij de huurder. Bij die verdeelsleutel kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de oppervlakte van de woning.

Indexering - Servicekosten - Servicekosten | Cleerdin & Hamer Advocaten