Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Huurrecht

Huurachterstand

Wanneer een huurder zijn huur niet of niet tijdig betaalt, dient de verhuurder eerst een betalingsherinnering sturen. Indien de huurder alsnog de huur niet betaalt, kan een sommatie en ingebrekestelling volgen. Indien de huurder dan alsnog niet overgaat tot betaling kan de verhuurder betaling van de achterstand in een procedure vorderen waarbij het ook mogelijk kan zijn dat de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde vordert. Deze procedure wordt middels een dagvaarding ingeleid.

Vroegsignalering

Indien de verhuurder en de huurder onderling niet tot een oplossing kunnen komen met betrekking tot een ontstane huurachterstand, is de verhuurder van woonruimte verplicht om de huurachterstand bij de gemeente te melden. Dit wordt vroegsignalering van schulden genoemd en heeft tot doel om schuldenproblematiek te voorkomen. De gemeente gebruikt de informatie om schuldhulpverlening aan de huurders aan te bieden. In een procedure om tot ontruiming van het gehuurde over te kunnen gaan in geval van een huurachterstand, kan de rechter waarde hechten aan de vraag of de verhuurder aan deze verplichting heeft voldaan bij de beslissing of al dan niet tot ontruiming wordt overgegaan.

Kort geding of bodemprocedure?

Ontruiming van het gehuurde als gevolg van een huurachterstand kan zowel in een kort geding procedure (een spoedprocedure) als in een bodemprocedure worden gevorderd. In de regel is een huurachterstand van meer dan drie maanden voldoende om de vordering tot ontruiming van het gehuurde toegewezen te krijgen door een rechter, al is dit altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Om in een kort geding procedure ontruiming te kunnen vorderen dient voldoende aannemelijk te zijn dat de rechter in een bodemprocedure tevens de ontruiming zal toewijzen en dat van de verhuurder niet kan worden verlangd dat hij de uitkomst van de bodemprocedure afwacht. Bovendien dient de verhuurder aan te tonen dat hij een spoedeisend belang bij zijn vordering heeft. Indien geen sprake is van een spoedeisend belang zal de vordering worden afgewezen.

In een bodemprocedure wordt ontbinding van de huurovereenkomst gevorderd en ontruiming van het gehuurde. Een bodemprocedure duurt langer, maar als twijfel bestaat over het spoedeisend belang e er andere zaken spelen, is het veiliger een bodemprocedure te starten.