Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Huurrecht

Indeplaatsstelling

Het kan aantrekkelijk zijn de verhuurder te vragen het huurcontract op naam te zetten van de opvolgende ondernemer wanneer een onderneming wordt verkocht. Bereiken huurder en verhuurder hierover geen overeenstemming, dan biedt de wet de huurder de mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Een huurder kan bij de kantonrechter een machtiging vorderen om een nieuwe huurder in zijn plaats te stellen als huurder, zonder dat de huurvoorwaarden wijzigen. Voorwaarde voor het toekennen van een indeplaatsstelling is doorgaans dat de huidige huurder een zwaarwichtig belang heeft bij de overdracht van zijn onderneming. Ook moet de nieuwe huurder voldoende (financiële) waarborgen bieden. Hij moet financieel in staat zijn maandelijks de huur te kunnen voldoen.

Indeplaatsstelling voor elk bedrijf?

Niet elk bedrijf komt in aanmerking voor een indeplaatsstelling. In principe is het alleen mogelijk voor bedrijfslocaties van middenstanders. Dat zijn bedrijfsruimtes die bestemd zijn voor de uitoefening van detailhandel, een restaurant, café, hotel of een andere horecaonderneming, afhaaldiensten of een ambachtsbedrijf. Deze ruimtes moeten ook beschikken over een ruimte die rechtstreeks toegankelijk is voor het publiek. Alleen in uitzonderlijke gevallen is indeplaatsstelling bij andere soorten bedrijfsruimte toegelaten.

Noodzakelijke bedrijfsoverdracht?

Met de overname van de huur van een bedrijfspand moeten partijen in de eerste plaats overdracht beogen van de in het gehuurde pand gevoerde onderneming. Zonder bedrijfsoverdracht is geen indeplaatsstelling mogelijk. Het is dus niet mogelijk om indeplaatsstelling te bewerkstelligen wanneer in het pand na overdracht een ander bedrijf komt.

Procedure voor indeplaatsstelling

Alleen de oorspronkelijke huurder kan een machtiging tot indeplaatsstelling vorderen. Gelet op de voorwaarden die aan de indeplaatsstelling worden gesteld, zal de nieuwe huurder nauw bij de procedure moeten worden betrokken.