Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Huurrecht

Achterstallig onderhoud huurpand

Dagelijks onderhoud zoals het vervangen van een stopcontact of een kraan of het verven van een binnenmuur komt voor rekening van de huurder. Maar wat nu als bijvoorbeeld sprake is van constructiefouten, ongedierte, een lekkend dak, of ernstige tocht?

Groot onderhoud

Groot onderhoud komt in de regel voor rekening van de verhuurder. Denk hierbij aan buitenschilderwerk, de vervanging van of grote reparaties aan een schoorsteen, ventilatiekanalen, goten en regenafvoeren. Voor een winkelpand kan bijvoorbeeld een slecht onderhouden binnenplein van een winkelcentrum ook onderdeel uitmaken van gebrekkig groot onderhoud. Dergelijk onderhoud hoeft de huurder zelf niet uit te voeren. Wanneer de verhuurder het onderhoud waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is niet (naar behoren) uitvoert, kan sprake zijn van aantasting van het huurgenot en daarmee van een ‘gebrek’. Wel dient de huurder de verhuurder zo spoedig mogelijk te wijzen op het achterstallig onderhoud c.q. gebrek waarbij de verhuurder een termijn geboden dient te worden het onderhoud (alsnog) uit te voeren en daarmee het gebrek te verhelpen. Betreft het geen spoedgeval, dan heeft de verhuurder in ieder geval zes weken de tijd de gebreken te herstellen. Maar wat nu als de verhuurder in gebreke blijft en het onderhoud niet uitvoert?

Achterstallig onderhoud zelf verhelpen

Wanneer een verhuurder gebreken niet verhelpt, kan de huurder besluiten de gebreken zelf te verhelpen. Op grond van de wet kan de huurder de daarvoor redelijkerwijs gemaakte kosten verhalen op de verhuurder. Om dit te kunnen doen, dient de verhuurder wel eerst in verzuim te zijn. Van belang is aldus dat de verhuurder eerst in gebreke wordt gesteld waarbij een uiterste termijn wordt gesteld waarbinnen de gebreken verholpen dienen te zijn. Negeert de verhuurder de brief binnen de gestelde redelijke termijn, dan is de verhuurder in verzuim.

Schadevergoeding

Soms ontstaat schade door achterstallig onderhoud aan een huurpand, bijvoorbeeld na een lekkage. In een huurwoning kan dat gaan om persoonlijke eigendommen. Bij een bedrijfspand kan sprake zijn van schade aan inventaris of voorraden. Voor deze en eventuele gevolgschade is een verhuurder mogelijk aansprakelijk.