Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Huurrecht

Huurtermijn bedrijfsruimte inkorten of verlengen

De wet schrijft voor bij huur van winkelruimte en horecabedrijfsruimte (290-bedrijfsruimte) dat een huurovereenkomst (huurtermijn) die langer dan twee jaar duurt, een looptijd van vijf jaar heeft die van rechtswege met vijf jaar kan worden verlengd. Ook wanneer u met uw verhuurder heeft afgesproken dat u de bedrijfsruimte voor drie jaar wilt huren, kan de overeenkomst tóch automatisch gelden voor de standaard huurtermijn van twee keer vijf jaar. Bij andere bedrijfsruimte (230a-bedrijsfruimte) geldt geen wettelijke minimumtermijn.

Huurtermijn korter dan 5 jaar (290-bedrijfsruimte)

Een huurtermijn korter dan vijf jaar is – zonder toestemming van de rechter – slechts mogelijk voor een periode van maximaal twee jaar. Eindigt de huurovereenkomst niet na maximaal twee jaar, dan wordt deze automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor tweemaal vijf jaar. Wil de huurder bijvoorbeeld maar vier jaar huren, dan is daarvoor vóóraf toestemming van de rechter vereist.

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd (290-bedrijfsruimte)

Na een periode (huurtermijn) van tien jaar wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. Ook dan geldt een opzegtermijn van twaalf maanden, maar nu kunnen huurder en verhuurder elk op ieder gewenst moment opzeggen. Dit uiteraard met inachtneming van de geldende opzegtermijn en met inachtneming van de juiste opzeggingsgronden.

Tussentijdse opzegging kan uiteraard wel met wederzijds goedvinden geschieden.

Voor meer informatie over de mogelijkheden om de huurovereenkomst van zowel woonruimte als bedrijfsruimte al dan niet tussentijds op te zeggen, wordt verwezen de pagina over beëindiging van de huurovereenkomst.

Huurtermijn bedrijfsruimte inkorten of verlengen - Exoneratieclausules | Cleerdin & Hamer Advocaten