Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Militair Recht

Verklaring van Geen Bezwaar

De MIVD heeft een zelfstandige bevoegdheid om deze zogeheten “Verklaring van Geen Bezwaar” in te trekken. De intrekking van de “VGB” kan bijvoorbeeld al plaatsvinden bij een veroordeling van een geldboete van ten minste € 1000,-, een werkstraf van 40 uren of meer, danwel een gevangenisstraf van 20 dagen. Het gevolg is dat de militair wordt ontheven uit zijn functie. Uiteindelijk zal dit noodzakelijkerwijs ook tot ontslag leiden.Voor een verdachte militair staat er zodoende veel op het spel. Het is dus zaak dat je als er zich problemen voordoen contact met ons opneemt zodat wij je kunnen bijstaan. Neem dus snel contact met ons op. Bijvoorbeeld indien u opgeroepen wordt om als verdachte te worden verhoord, een strafbeschikking heeft ontvangen of een dagvaarding. Cleerdin & Hamer advocaten zal je in deze situaties kunnen bijstaan.

Militair tuchtrecht

Het andere deel van de gedragsregels waar militairen zich aan moeten houden is tuchtrechtelijk van aard . Een schending van deze regels levert een tuchtvergrijp op. Indien een militair een tuchtvergrijp heeft begaan, dan is de commandant van de eenheid waartoe de betreffende militair behoort, de tot straffen bevoegde meerdere. Cleerdin &Hamer Advocaten kan u informeren wat u in een dergelijke situatie kunt doen. Indien de commandant uitspraak heeft gedaan kan de militair, indien deze het niet eens is met de uitspraak, in principe schriftelijk in beklag gaan bij de beklagmeerdere. Mocht het gewenste resultaat hier niet worden behaald dan kan de militair beroep instellen bij de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem en tenslotte hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem. Ook bij deze procedures kan Cleerdin & Hamer Advocaten u bijstaan