Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Op zoek naar afkoeling

15 oktober 2021

De spanning in de zittingszaal neemt toe en het lijkt alsof officieren van justitie en strafrechtadvocaten steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Maar hoe is het echt gesteld met de professionele verhoudingen tussen advocaten, officieren en rechters en wat kan er worden verbeterd? In een artikel in NRC van 16 september 2021 schreven Patrick van der Meij en Max Den Blanken al dat de verhoudingen dringend aan afkoeling toe zijn. ‘Advocaten dienen onafhankelijk het recht,’ verzekerden Van der Meij en Den Blanken. Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) sprak Patrick van der Meij hierover met de vice-voorzitter van de NVvR en officier van justitie Ard Schoep. Het hele gesprek en een samenvatting daarvan kunt u hier terugkijken.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht