Vertrouw erop dat advocaten onafhankelijk het recht dienen | Cleerdin & Hamer Advocaten

Vertrouw erop dat advocaten onafhankelijk het recht dienen

20 september 2021

Voor de Rubriek Rechtsstaat NRC schreven strafrechtadvocaten Max den Blanken en Patrick van der Meij een bijdrage over de toegenomen spanningen in de strafrechtspleging en in het bijzonder het wantrouwen jegens de strafrechtadvocatuur. “Een advocaat is onafhankelijk en integer. Een advocaat maakt geen onderdeel uit van het criminele lichaam, maar wordt – bij gebrek aan een smaakvollere metafoor – bij tijd en wijle als een thermometer binnengebracht. Buiten het zicht van de andere procesdeelnemers verricht een advocaat daar cruciale werkzaamheden. Een advocaat verdedigt de rechtsstaat altijd. De advocaat verdedigt de integriteit van de rechter, de officier van justitie en de journalist altijd. De advocaat kweekt begrip voor deze rollen, en de personen die er achter schuil gaan. Bemiddelt. Sust. Brengt cliënten van onbezonnen plannen af.”

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht