Max den Blanken is gespecialiseerd in de behandeling van (complexe) strafzaken. Max heeft ruime ervaring met vervolging door justitie voor geweldsdelicten, vermogensdelicten of overtreding van de Opiumwet. Daarnaast verleent hij bijstand aan (rechts)personen die van fraude of witwassen worden verdacht. Zaken met een politiek of principieel karakter schrikken hem niet af.

Max studeerde strafrecht in Amsterdam en is kort daarna in dienst getreden bij een gespecialiseerd strafrechtkantoor. Sinds zijn beëdiging in april 2013 heeft hij zich volledig toegelegd op het verlenen van bijstand in strafdossiers. Max deed jaren ervaring op in de meest complexe strafzaken, waaronder het hoger beroep van het Amsterdamse liquidatieproces Passage.

Per september 2017 is Max werkzaam bij Cleerdin & Hamer.

Expertise:

  • Strafrecht
  • Financieel-economisch strafrecht
  • Ontnemingsrecht

Opleiding:

  • Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam, Master Strafrecht

Lidmaatschappen:

  • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)

Publicaties & Media:

Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies