Max den Blanken | Cleerdin & Hamer Advocaten

“Specialist in georganiseerde criminaliteit”

Max den Blanken is als advocaat gespecialiseerd in de behandeling van complexe strafzaken, vaak betrekking hebbende op georganiseerde (drugs)criminaliteit. Max heeft ruime ervaring met vervolging door justitie voor geweldsdelicten, vermogensdelicten, deelname aan een criminele organisatie en overtreding van de Opiumwet. Daarnaast verleent Max bijstand aan (rechts)personen die van fraude of witwassen worden verdacht.

Max studeerde rechten in Groningen en Amsterdam en is na zijn studie direct in dienst getreden bij een gespecialiseerd strafrechtkantoor. Sinds zijn be√ędiging heeft hij zich volledig toegelegd op het verlenen van bijstand in strafdossiers. Max deed jaren ervaring op in de meest complexe strafzaken, waaronder het hoger beroep van het Amsterdamse liquidatieproces Passage.

Per september 2017 is Max werkzaam bij Cleerdin & Hamer advocaten. Hij publiceert regelmatig in vakbladen, kranten en op social media.

Max is Local Partner van onze vestiging in Amsterdam.