Golf element blauw | Cleerdin & Hamer

Publicaties Patrick van der Meij

Wetenschappelijke artikelen

 • P.P.J. van der Meij, ‘Openbaar Ministerie en advocatuur: balanceren tussen belangen’, in: J.H. Crijns, E.R. Muller, R. Robroek (red.), Openbaar Ministerie. Organisatie en functioneren van het Openbaar Ministerie in Nederland, Wolters Kluwer 2023, p. 495-519. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Straf(proces)recht’, Advocatenblad 2023-10 (december), p. 91-114. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij, ‘ Voorkomen door bestraffen. De paradox van een repressieve aanpak van het fenomeen uithalers’, BSb 2023, nr. 3, p. 130-137. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Straf(proces)recht’, Advocatenblad 2022-10 (december), p. 880114. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij, ‘De rafelranden van procesafspraken’, Boom Strafblad 2022-4, p. 140-150 Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij en J.H. Crijns, ‘Aantrekken en afstoten. Over consensualiteit en polarisering in het Nederlandse strafproces’, Boom Strafblad 2022-4, p. 115-117 Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘Procesafspraken. Van de regen in de drup’, Advocatenblad 2022-07, p. 92-93. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij, ‘Consiglieri’, Boom Strafblad 2021 nr. 4, p. 136-138. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Straf(proces)recht’, Advocatenblad 2021 (december), p. 48-79. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij, ‘Verschrikkelijke eenzaamheid of een goede nachtrust. Beperkingen van de strafrechter in het oordeel over de verdachte’, in: In onderlinge samenhang (liber amicorum Tineke Cleiren), Kluwer: Deventer 2021, p. 557-576. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij & D. Bektesevic, ‘Herwaardering van de strafrechtadvocaat’, Boom Strafblad 2021-1, p. 10-17 Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, R.S.E Bruinen en S. Meijer, ‘Verloren verworvenheden. De zelfmeldprocedure onder vigeur van de Wet USB’, NJB 2020-1641, p. 1866-1871 Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘COVID 19 / CATCH 22’, Boom Strafblad 2020-2, p. 109-113. Lees het artikel
 • F.W.H. van den Emster, P.P.J. van der Meij, J.R. Prins en F.W. Warnar, Rapport van de Commissie Telefonie voor Justitiabelen, Den Haag – Oktober 2019. Lees het rapport
 • P.P.J. van der Meij, ′You Gotta Keep The Devil Way Down In The Hole. The Wire als spiegel voor alle knelpunten in de strafrechtspleging′, Strafblad 2019-6, p. 21-24. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij en M.M. Janmaat, ′Petje op, petje af. De procesposities van politieambtenaren in en rondom het strafproces als obstakel bij waarheidsvinding′, Strafblad 2019-1, p. 41-44. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij, ‘De ijdelheid van wraken en het wraken van ijdelheid’, in: P.P.J. van der Meij, S.L.J. Janssen, R. Malewicz & A.M. Timorason (red.), in: Aan de slag (Liber Amicorum Gerard Hamer), Sdu 2018, p. 171-184. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij, S.L.J. Janssen, R. Malewicz & A.M. Timorason (red.), in: Aan de slag (Liber Amicorum Gerard Hamer), Sdu 2018, p. 171-184. Lees het boek
 • P.P.J. van der Meij, ‘Round up the usual suspects! Over behoedzaamheid bij de ambtshalve herkenning aan de hand van camerabeelden’, TPWS 2018. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘Een dichotomie in de benadering van de ongehoorde getuige’, in: J.L. Baar, J.L.F. Groenhuijsen en E.M. Steller (red.), Verstoord evenwicht, Sdu Uitgevers 2018, p. 119-138. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Materieel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2017 (december), p. 73-94. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Formeel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2017 (december), p. 95-108. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Materieel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2016 (december), p. 61-82. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Formeel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2016 (december), p. 83-94. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘Voor een dubbeltje op de derde rang?’, Strafblad 2016 (november), p. 343-349. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij & S. Pijl, ‘Inbeslagneming als het zwarte gat van een strafrechtelijk onderzoek en het gebrek aan een effectieve beklagprocedure’, Strafblad 2016 (augustus), p. 185-193. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij & H.L. van Rij, ‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Over de beperkte mogelijkheden tot schadecompensatie na strafvorderlijk overheidsoptreden’, Strafblad 2016 (augustus), p. 196-205. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘High Impact’, Strafblad 2016 (mei), p. 78-79. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘Stille getuige van een proces’, in: A. Klip, V. Mols, H. Nelen & T. Spronken (red.), Buitengewoon Mols (liber amicorum Gerard Mols), Den Haag: Sdu 2016, p. 137-140. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij & P.T.C. van Kampen, ‘Verhoorbijstand in een rechtsstaat’, Nederlands JuristenBlad 2016 (11), p. 738-744. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Materieel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2015/5 (december), p. 3-14. Lees de kroniek
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Formeel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2015/5 (december), p. 15-38. Lees de kroniek
 • P.P.J. van der Meij, ‘Gedrag in het geding’, Strafblad 2015 (november), p. 362-363. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij en L.M. Hartjes, ‘Twijfels bij de toekomstbestendigheid van ZSM. Een toets van het ZSM-beleid aan huidige en voorzienbare ontwikkelingen’, in: N. Achterberg et al. (red.), Vrouwe Justitia zucht en steunt. Hoe houden we de rechtsstaat toekomstbestendig?, Stichting NJCM-Boekerij 55, 2015, p. 35-46. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij & D.N. de Jonge, ‘Ruis rondom regie: R-C, rechtbank, raadkamer?’, Strafblad 2015 (mei), p. 93-102. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘De laatste duit in het zakje. Over waarheidsvinding in strafzaken en de beperkingen van de verdediging’, Strafblad 2014 (december), p. 473-478. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘De andere kant van de ZSM-medaille. Het gebrek aan controle op beleid en beslissingen van het Openbaar Ministerie’, Nederlands JuristenBlad 2014 (25), p. 1666-1671. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Materieel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2015 (januari), p. 23-38. Lees de kroniek
 • P.P.J. van der Meij, ‘De beledigde en bedreigde politieagent als beroepsmatig benadeelde partij. Een pleidooi voor afschaffing van de bijzonder bewijskracht en voor de categorische afwijzing van schadevergoedingen’, in: Groenhijsen M.S., Kooijmans T., Ouwerkerk J.W. (Red.), Roosachtig Strafrecht (liber amicorum Theo de Roos), Deventer: Kluwer 2013, p. 401-416.