Robbert Jonk

“Bereikbaarheid, duidelijkheid en een reële inschatting van kansen en risico’s staan centraal.”

Robbert Jonk is een echte strafrechtspecialist die al zijn hele carrière aan Cleerdin & Hamer is verbonden. Op 1 augustus 2003 trad hij in dienst als wetenschappelijk medewerker, op 10 augustus 2004 werd hij beëdigd tot advocaat. Sinds 1 februari 2012 leidt mr. Jonk de strafsectie in Almere en sinds 1 januari 2014 is hij als partner aan ons kantoor verbonden.

Mr. Jonk heeft een volledige strafrechtelijke praktijk waarin de juridische inhoud van de zaak centraal staat. Bereikbaarheid, duidelijkheid en een reële inschatting van kansen en risico’s staan bij mr. Jonk centraal. Mr. Jonk was als raadsman betrokken bij een grote hoeveelheid commune strafzaken van uiteenlopende aard. De laatste jaren legt mr Jonk zich steeds meer toe op het financieel economische strafrecht en in dat verband was hij als raadsman betrokken bij een omvangrijke fraudezaak rond rijksgegarandeerde leningen, milieudelicten al dan niet begaan door overheden, zaken rond faillissementsfraude en vele ontnemingszaken.

Mr. Jonk heeft een bijzondere belangstelling voor internationale zaken. Hij heeft zich gespecialiseerd in uit- en overleveringsrecht en grensoverschrijdende strafzaken. In dat kader publiceerde mr. Jonk in verschillende vakbladen, waaronder het Nederlands Juristenblad, Strafblad en Delikt en Delinkwent.

Expertise:

  • Strafrecht
  • Financieel-economische strafrecht
  • Ontneming
  • Internationaal strafrecht

Opleidingen:

  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
  • Specialisatieopleiding Strafrecht, Willem Pompe Instituut, Utrecht

Nevenfuncties / lidmaatschappen:

  • Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
  • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (lid van verdienste)
  • Docent VU Law Academy
  • Docent Universiteit Leiden

Publicaties & Media: