Robbert Jonk | Cleerdin & Hamer Advocaten

“Bereikbaarheid, duidelijkheid en een reële inschatting van kansen en risico’s staan centraal.”

Robbert Jonk is een echte strafrechtspecialist die al zijn hele carrière aan Cleerdin & Hamer is verbonden. Op 1 augustus 2003 trad hij in dienst als wetenschappelijk medewerker, op 10 augustus 2004 werd hij beëdigd tot advocaat. Sinds 1 januari 2014 is hij als partner aan ons kantoor verbonden.

Mr. Jonk heeft een volledige strafrechtelijke praktijk waarin de juridische inhoud van de zaak centraal staat. Bereikbaarheid, duidelijkheid en een reële inschatting van kansen en risico’s staan bij mr. Jonk centraal. Mr. Jonk was als raadsman betrokken bij een grote hoeveelheid commune strafzaken van uiteenlopende aard. De laatste jaren verleent mr Jonk voornamelijk bijstand in zaken op het gebied van financieel-economische strafrecht en adviseert hij ondernemingen op het gebied van c