Sophie Hof | Cleerdin & Hamer Advocaten

“Sophie haar collega’s en cliënten omschrijven haar als toegewijd en creatief maar ook volhardend en scherpzinnig.”

Sinds 2015 heeft Sophie Hof haar functie als advocaat bekleed en is zij vanaf 1 januari 2017 werkzaam bij Cleerdin & Hamer Advocaten, gevestigd in Amsterdam. Sophie Hof verleent juridische bijstand aan zowel meerderjarige als minderjarige cliënten, waarbij ze zich toespitst op de zaak en haar cliënten – zowel jong als oud – begeleidt gedurende het juridische proces.

Voorafgaand aan haar carrière als advocaat heeft Sophie Hof enkele jaren gewerkt als griffier bij de strafrechtelijke sector van de Rechtbank Amsterdam. Tijdens deze periode heeft zij uitgebreide ervaring opgedaan in onder andere zedenzaken, opiumdelicten en (ernstige) geweldsmisdrijven. Deze verworven expertise komt goed van pas in haar huidige strafpraktijk bij Cleerdin & Hamer Advocaten.

Naast haar betrokkenheid bij strafzaken in Nederland, speelt Sophie Hof zeer geregeld een belangrijke rol bij het organiseren en voeren van de verdediging voor haar cliënten in internationale strafrechtelijke onderzoeken en zaken in het buitenland.

Zij wordt erkend als een zeer ervaren en gespecialiseerde professional binnen het internationale strafrecht, met expertise op gebieden zoals uitlevering, overlevering, WOTS en WETS. Haar uitgebreide internationale netwerk en substantiële ervaring in overleveringszaken maken haar een deskundige op dit gebied, met een focus op zaken die verband houden met het Europees Arrestatiebevel (EAB).

Haar benadering omvat niet alleen het aanpakken van juridische kwesties binnen Nederland, maar omvat ook proactief zoeken naar oplossingen in het buitenland, waardoor hij zich onderscheidt als een toegewijde en competente professional in het internationale strafrechtelijke domein.

Zowel collega’s als cliënten typeren Sophie Hof als een professional die zich kenmerkt door haar toewijding en creativiteit. Haar aanpak wordt omschreven als volhardend, realistisch en scherpzinnig.

Sophie is Local Partner van onze vestiging in Amsterdam.