Overlevering deels geweigerd in verband met Nederlandse verjaring | Cleerdin & Hamer Advocaten

Overlevering deels geweigerd in verband met Nederlandse verjaring

10 november 2023

Door: Sophie Hof

Op 12 oktober 2023 heeft de Amsterdamse overleveringskamer de overlevering naar Polen van een Poolse cliënt deels geweigerd. Het was een procedure die als sinds 2017 in Nederland liep en ging over 2 openstaande gevangenisstraffen en 1 openstaande strafzaak in Polen.

De weigering door de overleveringskamer op 12 oktober 2023 zat hem in het gegeven dat 2 van de 3 feiten inmiddels naar Nederlands recht waren verjaard en cliënt gelijk gesteld kon worden met een Nederlander (artikel 6 Overleveringswet). De officier van justitie had de rechtbank verzocht om af te zien van deze weigeringsmogelijkheid nu de feiten nog niet heel lang waren verjaard maar de rechtbank volgde daarin het verweer van de verdediging.

Dat maakt dat cliënt de twee openstaande gevangenisstraffen van 2 jaar en 8 maanden niet meer in Nederland hoeft uit te zitten. Ten behoeve van de Poolse openstaande strafzaak is de overlevering toegestaan. Dit betekent dat cliënt voor deze strafzaak naar Polen moet afreizen maar als aan hem een gevangenisstraf in Polen wordt opgelegd, hij deze in Nederland zal mogen uitzitten. Polen heeft namelijk een terugkeergarantie afgegeven die inhoudt dat cliënt een eventuele gevangenisstraf in Nederland zal mogen uitzitten.

Heeft u vragen over uw overleveringszaak? Neemt u dan contact op met Sophie Hof of een van onze andere specialisten op het gebied van de overlevering.

Recente berichten