Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Weigering overlevering Poolse cliënt

6 maart 2020

Door: Sophie Hof

Op 3 maart 2020 heeft de Amsterdamse overleveringskamer de overlevering van een Poolse cliënt geweigerd. In de overleveringszaak van cliënt ging het om twee Poolse vonnissen die waren gewezen waarvan cliënt in totaal nog ruim 2,5 jaar moest uitzitten. Echter, voor beide vonnissen heeft de verdediging betoogd dat de overlevering diende te worden geweigerd op basis van artikel 12 OLW.

Niet in persoon verschenen

Volgens dit wetsartikel dient de overlevering niet te worden toegestaan als de opgeëiste persoon niet in persoon is verschenen bij de behandeling ter terechtzitting die tot het vonnis heeft geleid, tenzij in het Europees Aanhoudingsbevel is vermeld dat (kort gezegd):

A) de verdachte tijdig en in persoon is gedagvaard en daarbij op de hoogte is gebracht van de datum en plaats van de behandeling ter terechtzitting die tot de beslissing heeft geleid

of

B) de verdachte op de hoogte was van de behandeling ter terechtzitting en hij heeft zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigd advocaat en die namens hem het woord ter verdediging heeft gevoerd

of

C) de verdachte nadat het vonnis aan hem was betekend afstand heeft gedaan van de mogelijkheid van hoger beroep of niet binnen de daarvoor geldende termijn hoger beroep heeft aangetekend

of

D) de verdachte nadrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden om in verzet te gaan tegen de beslissing, waarbij hij het recht heeft aanwezig te zijn, waarop de zaak opnieuw inhoudelijk zal worden behandeld en kan leiden tot een herziening van het oorspronkelijk vonnis.

Weigering overlevering Poolse cliënt

In de zaak van cliënt was – ondanks dat de officier van justitie een andere mening was toegedaan – van een situatie als bedoeld in A tot en met D geen sprake. Client was in een van zaken in Polen niet in persoon aanwezig en (ondanks dat hierover vragen waren gesteld aan de Poolse autoriteiten) onduidelijk was om een gemachtigd raadsman aanwezig was geweest bij het hoger beroep. In de andere zaak waren aanwijzingen om aan te nemen dat er meerdere zittingen waren geweest en cliënt niet aanwezig was geweest bij de zitting waar inhoudelijk de zaak was behandeld. Reden voor de Amsterdamse rechtbank om over te gaan tot weigering van de overlevering.

Heeft u vragen of wenst u hulp bij uw overleveringszaak, u kunt altijd contact opnemen met een van de overleveringsspecialisten bij ons op kantoor!

Recente berichten