Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Cybercrime

Computercriminaliteit (ook wel: cybercrime) is een relatief nieuw specialisme binnen het strafrecht. De politie en het Openbaar Ministerie hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in speciale teams die zich uitsluitend bezighouden met het opsporen en vervolgen van computercriminaliteit. Bij de politie worden die ‘Team High Tech Crime’ genoemd. Binnen het Openbaar Ministerie is er een aantal officier van justitie aangesteld dat zich specifiek toelegt op het behandelen van cybercrime zaken en ook bij de rechterlijke macht zijn er zogeheten ‘cybercrime-kamers’. De verwachting is dat de focus op computercriminaliteit bij justitie de komende jaren alleen maar gaat toenemen.

Specialisten in cybercrime

Bij Cleerdin & Hamer Advocaten hebben we verschillende advocaten in huis die expert zijn op het gebied van cybercrime. Wij vinden het belangrijk tegenwicht te kunnen bieden aan een opsporingsapparaat en de rechterlijke macht die steeds meer thuis raken zijn op het gebied van cybercrime. Zonder in computercriminaliteit gespecialiseerde advocaat loopt de verdachte het risico het onderspit te delven tegen professionele procespartijen die (ook) qua beheersing van de materie een voorsprong hebben op de verdediging. Op het gebied van cybercrime is nog belangrijker dan anders dat uw advocaat vertrouwt is met het lezen van vaak omvangrijke, complexe en van technische terminologie doorspekte procesdossiers. Ook bekendheid met door de politie gebruikte digitale opsporingsmethoden is een must. Wat zeggen de uitkomsten van het onderzoek nou eigenlijk en hoe laten die zich naar het juridische domein vertalen? Moet er aanvullend onderzoek worden gedaan of is er toegang nodig tot onderliggende (digitale) gegevens? Allemaal vragen die in cybercrimezaken voor de hand liggen en waar een gespecialiseerde advocaat u op zal wijzen en over zal adviseren.

Up to date

Ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak op het gebied van computercriminaliteit volgen zich in rap tempo op. Die volgen wij op de voet. Zo is per 1 maart 2019 de Wet Computercriminaliteit III in werking getreden, waarbij de politie gloednieuwe opsporingsbevoegdheden heeft gekregen in de ‘strijd’ tegen (digitale) criminaliteit. Het gaat dan (onder andere) om de zogenaamde ‘hackbevoegdheid’. De politie mag onder omstandigheden op afstand uw computer (of andere gegevensdrager) binnen dringen en informatie en communicatie daarop volgen en vastleggen. Een vergaande bevoegdheid, waarbij het heel belangrijk is dat de advocaat van de verdachte er alert op is dat alles volgens de regels is verlopen. Maar ook als dat op het eerste gezicht zo lijkt te zijn, verder kritisch te zijn op het optreden van de politie en het Openbaar Ministerie. Wanneer voor het eerst met nieuwe regelgeving en nieuwe (opsporings)bevoegdheden in de praktijk wordt gewerkt, moet er altijd een vertaalslag worden gemaakt. Klopt de vertaling die aan de wet is gegeven door politie en Openbaar Ministerie? Of is er een andere uitleg en een andere werkwijze mogelijk en nodig? Dat vergt niet alleen kennis van het wetgevingsproces en al bestaande rechtspraak, maar ook een creatieve en zaaksoverstijgende blik.