Nola Delsing | Cleerdin & Hamer

“Nola is betrokken, gedreven en doelgericht. Zij werkt nauwkeurig en zal zich te allen tijde inzetten om het beste resultaat voor cliënten te behalen”

Nola Delsing is sinds 2021 werkzaam bij Cleerdin & Hamer Advocaten te Amsterdam, waar zij zich uitsluitend bezighoudt met strafzaken.

Tijdens en na haar studie Rechtsgeleerdheid is Nola onder meer werkzaam geweest als griffier bij de Rechtbank Amsterdam, waar zij ervaring heeft opgedaan in diverse strafzaken. Na het cum laude afronden van haar studie in 2019 is zij als stagiaire al een aantal maanden werkzaam geweest bij Cleerdin & Hamer Advocaten. Tevens was zij als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

U kunt bij Nola terecht voor rechtsbijstand in commune strafzaken, waarbij u kunt denken aan diefstal, geweldsmisdrijven, druggerelateerde feiten en zedenzaken. Daarnaast houdt Nola zich bezig met internationale strafzaken (uit- en overleveringszaken, WOTS en WETS).

Nola is betrokken, gedreven, doelgericht en vindt laagdrempelig contact met cliënten belangrijk. Zij werkt nauwkeurig en zal zich te allen tijde inzetten om het beste resultaat voor cliënten te behalen