Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Geweldsdelict

Wanneer u in aanraking bent gekomen met de politie ter zake van (bijvoorbeeld) mishandeling, openlijke geweldpleging of vernieling, is juridisch een aantal zaken van belang.

Uiteraard is dat uw positie als verdachte, getuige of slachtoffer en de daarbij horende rechten en plichten. Daarnaast is ook de (juridische) vorm van hetgeen plaats heeft gevonden van belang.

Op deze pagina’s kunt u informatie vinden over de verschillende vormen waarin zogenaamde geweldsdelicten voorkomen en over hoe de strafbaarstelling en strafrechtelijke afdoening hiervan is neergelegd in de wet.

U kunt hier de volgende informatie vinden:

  • Wat is uw positie?
  • Wat zijn geweldsdelicten?
  • Strafrechtelijk afdoening

Wat is uw positie?

Het is van groot belang om te weten wat uw positie is in een (straf)rechtszaak: het is namelijk van belang om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Hieronder zal daarom ook kort uiteengezet worden waar u in een bepaalde positie rekening mee moet houden.

Verdachte geweldsdelict

Als u als verdachte bent aangehouden of wordt ondervraagd voor een geweldsdelict door de politie, heeft u bepaalde rechten. Hier moet de politie u ook op wijzen en zij zullen ook altijd moeten aangeven of u verdachte bent of (nog) niet.

Recht op een advocaat

Ten eerste heeft u als verdachte altijd recht op een strafrechtadvocaat. Dit recht brengt ook met zich mee dat u voor uw eerste verhoor een advocaat moet kunnen raadplegen. U kunt daartoe de naam van uw eigen (voorkeurs)advocaat doorgeven. Heeft u deze niet én bent u aangehouden, dan kan een advocaat worden toegewezen. De politie moet dan wachten op de komst van de advocaat.

Beroepen op zwijgrecht

Daarnaast heeft u als verdachte van een geweldsdelict het recht om u op uw zwijgrecht te beroepen en vragen niet te beantwoorden. Doordat u dit recht heeft, kunt u door de politie niet gedwongen worden om een verklaring af te leggen. Vooral omdat uzelf en uw advocaat in het eerste stadium van uw zaak nog geen beschikking hebben over het dossier, kan het verstandig zijn gebruik te maken van dit recht, in elk geval tot u uw advocaat heeft gesproken. Uw advocaat kan u adviseren over het wel of niet afleggen van een verklaring.