Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Dagvaarding ontvangen

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Het is belangrijk dat u hier goed mee om gaat. Er zijn een aantal belangrijke stappen die u moet zetten nadat u de dagvaarding heeft gekregen.

Controleer de dagvaarding

Een dagvaarding dient te voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Staan er fouten in de dagvaarding? Dan kan de dagvaarding ongeldig zijn. Kijk dus goed of deze informatie erin staat en of de informatie klopt. Mocht u zeker willen weten of alles klopt? Neemt u dan gerust contact met ons op. In de dagvaarding moet in elk geval staan:

  • uw naam, adres en andere persoonlijke gegevens
  • welke rechter uw zaak behandelt
  • de datum en tijd waarop u voor de rechter moet verschijnen
  • getuigen of specialisten die de officier van justitie heeft opgeroepen
  • uw rechten als verdachte
  • waar u van verdacht wordt. Oftewel de tenlastelegging

In de tenlastelegging staat van welk strafbaar feit het Openbaar Ministerie u verdenkt. Daarnaast ook wanneer u dit zou hebben gedaan. Vaak is de omschrijving lang en complex opgesteld in juridische taal. Begrijpt u niet goed wat er staat? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Zij leggen het u graag uit en kunnen u ook bijstaan in de hierop volgende strafprocedure.

Opvragen strafdossier

Als u bent gedagvaard dan heeft u naast plichten natuurlijk ook rechten. Zo heeft u het recht om uw strafdossier in te zien. Aan de hand van dit dossier kunt u zich, samen met uw advocaat, voorbereiden op de zitting of het verhoor. Het strafdossier bestaat o.a. uit:

  • uw strafblad
  • een overzicht van bewijzen, zoals bijvoorbeeld foto’s/videobeelden
  • verhoorverslagen van getuigen of van uzelf
  • rapport van specialisten, zoals een psychiaters en/of reclasseringswerkers

U kunt uw strafdossier opvragen bij het Openbaar Ministerie. Bent u opgeroepen voor een zitting bij de rechter? Dan kunt u het strafdossier ook opvragen bij de rechtbank. Dit kan via een brief of persoonlijk bij de centrale informatiebalie. Het adres kunt u vinden in de dagvaarding.