Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Ontnemingsmaatregel

Ontneming en pluk ze

Plukze-wetgeving

De maatregel ‘ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel’ is beter bekend onder de naam ‘Plukze-wetgeving’ of de ‘ontnemingsmaatregel’.

Ontnemingsmaatregel

Het idee hierachter is dat misdaad niet mag lonen. De rechter kan deze maatregel aan u opleggen om het voordeel dat u heeft verkregen door het plegen van een strafbaar feit te ontnemen. Onder bepaalde voorwaarden kan de maatregel echter zelfs opgelegd worden zonder dat er een rechtstreeks verband bestaat. Een verband tussen het strafbare feit waarvoor u bent veroordeeld en het door u behaalde voordeel.

Geld afnemen

Als u veroordeeld bent wegens een ernstig strafbaar feit en er is geld bij u aangetroffen dat u hoogstwaarschijnlijk door het plegen van andere strafbare feiten heeft verkregen, kan ook dit geld van u worden afgenomen.