Astrid van Vulpen | Cleerdin & Hamer Advocaten

“Mijn werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, gedrevenheid en daadkracht. Samen met u ga ik op zoek naar de juiste aanpak voor uw strafzaak, waarbij uw belang altijd voorop staat.”

Sinds begin 2019 ben ik werkzaam als advocaat op de vestiging van ons kantoor in Almere. Daarvoor deed ik al een aantal jaren in verschillende functies ervaring op in het strafrecht. Binnen Cleerdin & Hamer Advocaten behandel ik uitsluitend strafzaken. Ik sta verdachten bij in zowel grote als kleine strafzaken. U kunt dan onder meer denken aan mishandeling, diefstal, openlijk geweld, moord en doodslag, maar ook zedenzaken. Binnen kantoor maak ik daarnaast deel uit van de sectie cybercrime, waarbij ik mij in het bijzonder toeleg op het zedenaspect. Dat zijn bijvoorbeeld zaken waarin kinderpornografisch materiaal een rol speelt.

Ook heb ik veel ervaring opgedaan in strafzaken waarin een psychische stoornis een rol speelt. Dergelijke zaken vragen soms om een andere aanpak. Het goed kunnen doorgronden van persoonlijkheidsonderzoeken speelt daarbij een cruciale rol. Door mijn ruime ervaring met dergelijke rapportages ben ik in staat kritisch naar een rapport te kijken en de juiste aanpak te kiezen voor uw zaak.

Naast verdachten sta ik ook slachtoffers en nabestaanden bij van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, gedrevenheid en daadkracht. Ik vind het belangrijk samen met u op zoek te gaan naar de juiste aanpak voor uw zaak. Uw belang staat daarbij te allen tijde voorop.

Heeft u een lopende strafzaak en wilt u de mogelijkheden voor mijn bijstand bespreken? Neem dan gerust contact met mij op.