Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Levert spugen ten tijde van de coronacrisis mishandeling op?

23 maart 2020

De eerste “corona-jurisprudentie” is een feit. Afgelopen vrijdag stonden er drie zaken op een zogenoemde supersnelrechtzitting. Supersnelrecht houdt in dat verdachten binnen drie dagen na hun aanhouding voor de rechter verschijnen, alwaar de zaak direct inhoudelijk wordt behandeld. Eén van die zaken werd gedaan door een strafrechtadvocaat van ons kantoor.

Mishandeling of belediging?

Het ging in die zaak om het spugen in de richting van een supermarktmedewerker. Primair werd mishandeling ten laste gelegd, subsidiair belediging. De vraag of spugen juridisch gekwalificeerd kan worden als mishandeling of belediging, is vóór de coronacrisis al veelvuldig aan de orde gesteld in de rechtspraak. De conclusie luidt dat spugen in de richting van personen in beginsel een belediging oplevert. Onder omstandigheden kan het volgens de Hoge Raad overigens wel mishandeling opleveren.

Mishandeling bewezen verklaard

In deze zaak was de politierechter na even wikken en wegen van mening dat van dergelijke omstandigheden sprake was en oordeelde dat mishandeling bewezen kon worden verklaard. Dat had alles te maken met de corona-crisis.

Het feit dat door het spugen de angst bij de supermarktmedewerker bestond dat hij of zij het virus zou hebben opgelopen, woog daarbij zwaar mee. De politierechter overwoog dat een gevangenisstraf in de rede had gelegen, maar legde uiteindelijk, mede gelet op de aangevoerde persoonlijke omstandigheden, 40 uur taakstraf op.

Twee andere corona-zaken

In de twee andere zaken die 20 maart op een supersnelrechtzitting stonden, ging het om het spugen in de richting van agenten mét de mededeling dat die persoon besmet was met het coronavirus en het opzettelijk hoesten in het gezicht van agenten met eenzelfde mededeling. In beide zaken werd een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

Het interessante aan de eerste zaak is de vraag of de enkele omstandigheid dat het spugen heeft plaatsgevonden tijdens de coronacrisis (of vergelijkbare epidemie) in juridische zin wel mishandeling oplevert. Er bestaat nu de mogelijkheid om binnen 14 dagen hoger beroep in te stellen. Indien er hoger beroep volgt, zal bovengenoemde vraag aan het gerechtshof worden voorgelegd.

Wat deze corona-jurisprudentie in ieder geval fijntjes duidelijk maakt, is dat de corona-crisis bij dergelijke feiten van grote invloed is.

Recente berichten