Wanneer is sprake van diefstal bij zelfscankassa’s? | Cleerdin & Hamer Advocaten

Wanneer is sprake van diefstal bij zelfscankassa’s?

31 juli 2020

Bij nagenoeg alle supermarkten bestaat tegenwoordig de mogelijkheid om middels zelfscankassa’s af te rekenen. Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of daadwerkelijk alle producten zijn gescand én afgerekend. Wat nu als blijkt dat u niet alle producten heeft gescand en afgerekend? Kunt u rekenen op een begripvolle reactie van de supermarkt voor deze vergissing of kunt u een dagvaarding op de mat verwachten?

Zoals vaker in de juridische wereld het geval is, hangt dit enigszins af van de omstandigheden van het geval. Wel kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat het scenario van een dagvaarding op de mat zich vaker zal voordoen dan een begripvolle reactie van de supermarkt. De meeste supermarkten hebben in hun publieke informatie opgenomen dat het niet scannen en afrekenen van goederen in principe wordt beschouwd als diefstal en dat er in een dergelijk geval aangifte kan worden gedaan.

Voltooide diefstal

Een eerste vraag die zich voordoet is op welk moment de diefstal in juridische zin is voltooid bij de procedure van de zelfscankassa? In de jurisprudentie is uitgemaakt dat dat het geval is op het moment dat bij het afrekenen op de vraag of alle producten gescand zijn op doorgaan wordt geklikt. Immers is dat het moment waarop ervoor wordt gekozen de producten mee te nemen zonder dat hiervoor betaald wordt. Bij een gewone winkeldiefstal zou het moment dat een product in de tas verdwijnt het moment van de voltooide diefstal zijn, maar omdat inherent aan het proces van de zelfscankassa is dat de producten al in de winkel mogen worden ingepakt, gaat die vlieger hier niet op. Het betalingsproces is dus leidend.

Oeps.. Vergeten!

Heeft het verweer dat u het product bent vergeten te betalen kans van slagen? Het is in sommige gevallen zeker het proberen waard, omdat daarmee het oogmerk op wederrechtelijke toe-eigening wellicht niet kan worden bewezen. Uit de jurisprudentie kan echter wel worden afgeleid dat het verweer dat u een product simpelweg bent vergeten te scannen waarschijnlijk niet slaagt indien er (veel) meer producten niet gescand zijn. In een dergelijk geval is de dagvaarding op de mat dus een meer aannemelijk scenario dan het scenario van een begripvolle reactie van de supermarkt.

Heeft u een oproep ontvangen om te verschijnen op een politierechterzitting, een OM-zitting of heeft een strafbeschikking ontvangen? Neem dan contact op met mij of één van onze andere strafrechtadvocaten.

Recente berichten