Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Opiumwet (drugs)

Bent u in aanraking gekomen met politie en justitie in verband met de Opiumwet? Wordt u bijvoorbeeld verdacht van handel, teelt, verkoop of het aanwezig hebben van verdovende middelen? Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over wat wel en niet mag, wat de procedures zijn en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. U kunt hier de volgende informatie vinden:

  • Wat is uw positie?
  • Softdrugs en harddrugs?
  • Strafbare feiten
  • Opsporing en vervolging
  • Wat zijn de sancties?

Wat is uw positie?

Het is erg belangrijk om te weten wat uw positie is in een (straf)rechtszaak, met name omdat u afhankelijk van uw positie steeds een aantal rechten en plichten heeft. Hieronder zal daarom ook kort uiteengezet worden waar u in een bepaalde positie rekening mee moet houden. Uw strafrechtadvocaat kan u hierover uiteraard in elk specifiek geval uitgebreid informeren.

Verdachte

Als u als verdachte bent aangehouden of wordt ondervraagd door de politie hebt u bepaalde rechten. Hier moet de politie u ook op wijzen en deze zullen ook altijd moeten aangeven of u verdachte bent of (nog) niet.

Recht op een advocaat als verdachte

Ten eerste heeft u als verdachte altijd recht op een advocaat. U kunt hier afstand van doen, maar het is u vanaf het eerste moment van verhoor toegestaan om te vragen om een advocaat (de politie hoort u overigens zelf ook op dit recht te wijzen) en ook op deze te wachten voordat u iets zegt tegen de politie.

Zwijgrecht verdachte

Ten tweede kunt u zich altijd beroepen op uw zwijgrecht. Een verdachte hoeft nooit iets te verklaren tegenover de politie. Het kan vaak nuttig zijn om in ieder geval nog even geen verklaring af te leggen totdat u met uw advocaat heeft gesproken. Hij of zij kan u dan in uw specifieke zaak advies geven over uw proceshouding.