Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Financieel strafrecht

Financiële regelgeving wordt gehandhaafd door DNB, AFM en het OM. Dit betreft zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke handhaving. Bij financiële regelgeving kan worden gedacht aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) of de Wet op het financieel toezicht (Wft). Een veelvoorkomende verdenking betreft het handelen door bijvoorbeeld beleggingsfondsen zonder de vereiste ontheffing van DNB, zoals benoemd in artikel 3:5 lid 4 Wft. Ook marktmisbruik (handel met voorkennis en marktmanipulatie) behoort tot het financieel strafrecht.

Voor meer informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme zie: Niet voldoen meldplicht Wwft