Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Voorlopige hechtenis

Een bevel tot voorlopige hechtenis tot aan de terechtzitting kan alleen worden gegeven indien u wordt verdacht van een misdrijf zoals omschreven in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering. Het bevel kan voorts worden gegeven indien u geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft en u verdacht wordt van een misdrijf waar een gevangenisstraf op staat. Bovendien moet blijken dat er ernstige bezwaren tegen u bestaan.

Fases voorlopige hechtenis

De voorlopige hechtenis bestaat uit twee fases: de bewaring (maximaal 14 dagen) en de gevangenhouding (maximaal 90 dagen).

1. Begin van de voorlopige hechtenis: de bewaring

Indien de rechter-commissaris het verzoek van de officier van justitie om u langer vast te houden, toewijst, dan geeft hij een bevel tot bewaring. Daarmee begint uw voorlopige hechtenis. Volgens de wet begint de bewaring (14 dagen) na afloop van de inverzekeringstelling.

Tijdens de bewaring wordt u meestal overgebracht naar een huis van bewaring. In het arrondissement Amsterdam is het zo dat u binnen 6 dagen na de inbewaringstelling moet zijn overgebracht naar een huis van bewaring. Als dit niet binnen 6 dagen gebeurt, dient u te worden vrijgelaten.

2. De gevangenhouding

Na afloop van 14 dagen eindigt uw inbewaringstelling. Is de officier van justitie van mening dat u in voorlopige hechtenis moet blijven, dan zal hij, ruim voor het einde van de bewaring, de rechtbank om een bevel tot gevangenhouding vragen. De gevangenhouding maakt, samen met de bewaring, deel uit van de voorlopige hechtenis.

Voordat de rechtbank over de gevangenhouding beslist, wordt u door de rechter opgeroepen en wordt u door de rechter daarover gehoord. Een bevel tot gevangenhouding geldt voor maximaal 30 dagen. De gevangenhouding kan in totaal twee keer, beide keren voor maximaal 30 dagen, worden verlengd als de officier van justitie de rechtbank daarom vraagt.

Verhoor door de rechtbank

Bij uw verhoor door de rechtbank is uw advocaat aanwezig. Het verhoor vindt achter gesloten deuren plaats: familie en vrienden kunnen daar niet bij zijn. De rechtbank Amsterdam houdt deze zittingen op maandag. De uitspraak hoort u meestal de volgende dag. De zittingen duren zeer kort, meestal niet langer dan 10 minuten per persoon.