Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Tbs maatregel

De afkorting tbs staat voor terbeschikkingstelling. Tbs is een strafrechtelijke maatregel voor mensen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd.

Wanneer kan een tbs-maatregel opgelegd worden?

Tbs met dwangverpleging of tbs met voorwaarden worden door de strafrechter opgelegd. Voordat de strafrechter een tbs-maatregel op kan leggen, dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan:

  • Ten tijde van het begaan van het strafbare feit bestond een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke stoornis van de geestvermogens;
  • Het strafbare feit is een misdrijf waarop vier jaar gevangenisstraf is gesteld;
  • De veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen eist het opleggen van de tbs-maatregel.

Een advocaat van Cleerdin & Hamer advocaten kan u bijstaan tijdens het proces. Zij zijn gespecialiseerd in strafrecht en hebben veel ervaring met tbs.

Advies van gedragsdeskundigen

De rechter moet zich laten adviseren door ten minste twee gedragskundigen bij het beantwoorden van de volgende vragen:

1) of er ten tijde van het misdrijf sprake was van een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke stoornis van de geestvermogens; en

2) of (door de stoornis) gevaar voor herhaling bestaat.

Onderzoek door het Pieter Baan Centrum of ambulant onderzoek

Het onderzoek kan worden opgedragen aan het Pieter Baan Centrum (klinisch onderzoek). In het Pieter Baan Centrum wordt de persoon gedurende zeven weken onderzocht door een psychiater, een psycholoog, een maatschappelijk werker en de groepsleiding. Het onderzoek kan echter ook door een psychiater en een andere gedragskundige (meestal een psycholoog) worden verricht, terwijl de persoon in het huis van bewaring verblijft (ambulant onderzoek).

Weigeren meewerken onderzoek Pieter Baan Centrum

Als dit u overkomt, dan bent u niet verplicht mee te werken aan het onderzoek. Maar ook als u weigert mee te werken, kunt u worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De gedragskundigen maken dan, voor zover mogelijk, een rapport op over de reden van uw weigering. Weigering mee te werken betekent overigens niet dat de rechter geen tbs-maatregel op kan leggen.

Uw advocaat kan u adviseren over dit onderzoek ten behoeve van de tbs-maatregel.