Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Hoger beroep

Tegen een uitspraak van de rechtbank (kantonrechter, politierechter of meervoudige kamer) kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. Indien u hoger beroep wilt aantekenen dan doet u dit binnen 14 dagen na de uitspraak bij de griffie van de rechtbank.

Wanneer de dagvaarding niet aan u persoonlijk was betekend en u ook geen enkele andere manier van de datum van de zitting afwist, moet u hoger beroep instellen binnen 14 dagen dat u hoort van het vonnis.

Hoger beroep door Officier van Justitie

Ook uw advocaat of iemand anders (die u hiervoor schriftelijk moet machtigen) kan dat voor u doen. U moet er echter rekening mee houden dat de Officier van Justitie ook in hoger beroep kan gaan. Dat zal hij doen wanneer hij het niet eens is met de uitspraak van de rechter. U ontvangt daarvan bericht.

Wie behandelt het hoger beroep?

Het hoger beroep op het vonnis van de rechtbank wordt behandeld door het gerechtshof. Uw zaak zal doorgaans worden behandeld door een college van drie rechters.

Opvragen strafdossier

Als u bent gedagvaard dan heeft u naast plichten natuurlijk ook rechten. Zo heeft u het recht om uw strafdossier in te zien. Aan de hand van dit dossier kunt u zich, samen met uw advocaat, voorbereiden op de zitting of het verhoor. Het strafdossier bestaat o.a. uit:

  • uw strafblad
  • een overzicht van bewijzen, zoals bijvoorbeeld foto’s/videobeelden
  • verhoorverslagen van getuigen of van uzelf
  • rapport van specialisten, zoals een psychiaters en/of reclasseringswerkers

U kunt uw strafdossier opvragen bij het Openbaar Ministerie. Bent u opgeroepen voor een zitting bij de rechter? Dan kunt u het strafdossier ook opvragen bij de rechtbank. Dit kan via een brief of persoonlijk bij de centrale informatiebalie. Het adres kunt u vinden in de dagvaarding.

Verzoek horen getuigen hoger beroep

In hoger beroep worden de feiten waarvoor u eerder door de rechter bent veroordeeld, opnieuw behandeld. Dat betekent dat u ook in de fase van het hoger beroep kunt vragen om onderzoekshandelingen, zoals het horen van getuigen en deskundigen. Uw advocaat zal u hierover informeren.