Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Inverzekeringstelling

Ophouden voor verhoor

De politie kan u afhankelijk van het feit waarvan u wordt verdacht maximaal 6 of 9 uur op het politiebureau vasthouden. Als u verdacht wordt van een ernstig feit – een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten – zal dit maximaal 9 uur zijn. De termijn gaat lopen vanaf het moment dat u op het politiebureau wordt binnengebracht. De tijd tussen 00:00 uur en 09:00 uur (van twaalf uur ’s nachts tot negen uur ’s ochtends) telt echter niet mee bij het berekenen van de maximale termijn. Als u bijvoorbeeld om 22:00 uur wordt binnen gebracht op het politiebureau en u bent aangehouden voor een ernstig feit, dan heeft de politie tot 16.00 uur de volgende dag te tijd om u te verhoren.

Langer vasthouden

In sommige gevallen wil de politie u langer op het bureau vasthouden in het belang van het onderzoek in uw strafzaak. De politie heeft dan meer tijd nodig om de feiten boven water te krijgen. In dat geval beslist de hulpofficier van justitie of u langer op het bureau moet blijven voor verder onderzoek. De hulpofficier is meestal een hogere politiefunctionaris.

Inverzekeringstelling

Besluit de hulpofficier dat u inderdaad langer moet blijven dan zal hij een bevel tot inverzekeringstelling geven. Met dit bevel kan de politie u in totaal nog driemaal 24 uur op het politiebureau vasthouden (inclusief de nachtelijke uren). U krijgt een kopie van dit bevel tot inverzekeringstelling. Als u bijvoorbeeld op maandag om 22.00 uur op het politiebureau bent binnen gebracht en bent aangehouden voor een ernstig feit, dan heeft de politie tot en met de inverzekeringstelling tot vrijdag 16:00 uur de tijd om het onderzoek te doen en u (nogmaals) te verhoren.

Inverzekeringstelling - Tbs maatregel - Nabestaanden - Affectieschade | Cleerdin & Hamer Advocaten