Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Ons kantoor behandelt verschillende bestuursrechtelijke kwesties en kan u bijstaan wanneer sprake is van een zaak tegen een overheidsinstantie, zoals de gemeente, het UWV of het CBR. Deze procedures zijn terug te vinden in diverse wetten, zoals de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente (APV). In het bestuursrecht zijn daarnaast vele beginselen van belang, zoals het evenredigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel.

Het bestuursrecht heeft daarnaast met enige regelmaat raakvlakken met het strafrecht. Wanneer uw aanvraag voor het afgeven van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) wordt afgewezen en u in bezwaar wenst te gaan, kunnen we u daarin bijstaan. Maar ook als u een rijgeschiktheidsonderzoek opgelegd heeft gekregen door het CBR of als uw woning wordt gesloten door de gemeente na (bijvoorbeeld) het aantreffen van verdovende middelen in uw woning, kunt u rekenen op onze bijstand. Het bestuursrecht kent een uiteenlopende hoeveelheid van zaken waar u mogelijk hulp bij kunt gebruiken.

Daarbij kan gedacht worden aan:

  • VOG en VGB-zaken (Verklaring Omtrent het gedrag en Verklaring van Geen Bezwaar)
  • Woningsluitingen op grond van de Opiumwet of explosies bij de woning
  • Toestemming korpschef beveiligingspas
  • Taxi chauffeurskaarten
  • Bestuurlijke sancties (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijke boete)
  • CBR-zaken
  • Gemeentelijke handhavingskwesties, bijvoorbeeld het aanbieden van drugs op straat waarbij de APV wordt overtreden
  • Exploitatievergunningen en gedoogverklaringen voor coffeeshops
  • Wapenvergunningen

Indien u problemen heeft met uw uitkering of een toeslag van het UWV, dan kunnen we u ook bijstaan. In dat geval is sprake van het sociale zekerheidsrecht.

De statutair bestuurder en het arbeidsrecht - Cassatie instellen - Algemene voorwaarden opstellen - Bestuursrecht | Cleerdin & Hamer Advocaten