Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Bestuursrecht

Toestemming korpschef beveiligingspas

Weigering of intrekking van de beveiligingspas

In de meeste gevallen verlangd een werkgever van u een zogenoemde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wanneer u echter voor een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau aan de slag gaat, moet u gescreend worden door de korpschef van de politie. Deze moet toestemming verlenen aan u om voor de aanvragende beveiligingsorganisatie beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten. Een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau mag namelijk geen mensen te werk stellen zonder toestemming van de korpschef. Deze toestemming is overigens vereist voor al het personeel van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau en dus niet uitsluitend voor het personeel dat daadwerkelijk de beveiligings- of recherchewerkzaamheden gaat verrichten.

Als de toestemming wordt verleend, dan mag u voor maximaal drie jaar beveiligings- en/of recherchewerkzaamheden verrichten. U ontvangt dan een speciaal legitimatiebewijs, de zogenoemde beveiligingspas. Dit legitimatiebewijs is geldig voor de duur van de verleende toestemming.

Screening door de korpschef

De toestemming wordt niet verleend indien de betreffende persoon niet beschikt over de bekwaamheid en betrouwbaarheid die nodig zijn voor het te verrichten werk.

De reeds verleende toestemming kan ook worden ingetrokken indien zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan de toestemming niet zou zijn verleend, indien zij zich hadden voorgedaan of bekend waren geweest op het tijdstip waarop de toestemming werd verleend. In dit geval zal de beveiligingspas worden ingetrokken en moet de werknemer direct ontslagen worden.